Otklanjanje poteškoća pri radu s programom Windows Mail

Ovdje ćete pronaći rješenja nekih uobičajenih problema koji se pojavljuju pri radu s programom Windows Mail.

Pokaži sve

Ne mogu primati e‑poštu.

Postoji nekoliko mogućih razloga:

 • Provjerite je li računalo ispravno postavljeno za povezivanje s Internetom tako da pokrenete web-preglednik i pokušate otvoriti neku web-stranicu. Ako se ne možete povezati s web-stranicom, možda vaša internetska veza ne funkcionira kako treba. Dodatne informacije o rješavanju poteškoća s internetskom vezom potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća s mrežnim i internetskim vezama.

 • Ako prvi put pokušavate primiti e‑poštu s tog računa e‑pošte na ovom računalu, možda Windows Mail nije pravilno postavljen za pristup vašem računu. Da biste bili sigurni da su podaci o računu e‑pošte ispravno uneseni, provjerite svojstva računa.

  Provjera podataka o računu e‑pošte

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Pronađite podatke o računu koje ste dobili od davatelja usluge e‑pošte. Pomoć pri pronalaženju tih podataka potražite u odjeljku Gdje pronaći podatke o računu e‑pošte.

  3. Kliknite izbornik Alati, a zatim Računi.

  4. U odjeljku Pošta kliknite svoj račun e‑pošte, a zatim Svojstva.

  5. Kliknite karticu Poslužitelji. Provjerite podudaraju li se podaci u odjeljcima Podaci o poslužitelju i Dolazni poslužitelj s podacima o računu koje ste dobili od davatelja usluga e‑pošte.

   Napomena

   • Ako su svi ti podaci točni, možda su neispravne postavke za provjeru autentičnosti lozinke. Potvrdite okvir Prijava korištenjem sigurne provjere autentičnosti lozinke ili ga poništite ako je već potvrđen.

  6. Nakon promjena kliknite U redu, a zatim Zatvori da biste zatvorili dijaloški okvir Internetski računi.

  7. Kliknite Slanje/Primanje da biste ponovo pokušali preuzeti e‑poštu.

 • Ako su podaci o računu ispravni i još uvijek ne možete slati i primati e‑poštu, možda trebate postaviti Windows Mail za korištenje sigurne veze s poslužiteljem za e‑poštu.

  Omogućivanje sigurne veze s poslužiteljem e‑pošte

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Alati, a zatim Računi.

  3. U odjeljku Pošta kliknite svoj račun e‑pošte, a zatim Svojstva.

  4. Kliknite karticu Dodatno.

   • Ako imate problema s primanjem e‑pošte, u odjeljku Dolazna pošta potvrdite okvir Ovaj poslužitelj zahtijeva sigurnu vezu (SSL).

   • Ako imate problema sa slanjem e‑pošte, u odjeljku Odlazna pošta potvrdite okvir Ovaj poslužitelj zahtijeva sigurnu vezu (SSL).

   Napomena

   • Ako podaci za postavljanje davatelja usluga e‑pošte navode da trebate promijeniti brojeve priključaka za sigurnu vezu, unesite brojeve priključaka koje ste dobili od davatelja usluga e‑pošte. U okvir Dolazna pošta unesite broj za dolazni priključak, a u okvir Odlazna pošta broj za odlazni priključak.

  5. Nakon promjena kliknite U redu, a zatim Zatvori da biste zatvorili dijaloški okvir Internetski računi.

  6. Kliknite Slanje/Primanje da biste ponovo pokušali preuzeti e‑poštu.

 • Ako ste povezani s korporacijskom mrežom, možda vatrozid tvrtke blokira pristup davatelju usluga e‑pošte. Provjerite s administratorom sustava je li moguće promijeniti postavke vatrozida ili je dostupan klijentski vatrozidni softver koji će dopustiti pristup e‑pošti.

Moguće je primati, ali ne i slati poruke e‑pošte.

Ako možete uspješno primiti poruku e‑pošte, ali ne možete slati poruke, znači da Windows Mail ima problema pri povezivanju s odlaznim poslužiteljem e‑pošte koji se koristi za slanje poruka. Ovo su mogući razlozi:

 • Ako nikad niste uspjeli poslati e‑poštu pomoću programa Windows Mail, vjerojatno vaš račun za e‑poštu nije ispravno postavljen. Najprije provjerite podatke o računu e‑pošte slijedeći korake u odjeljku "Ne mogu primati e‑poštu" ove teme pomoći. Ako su podaci o računu e‑pošte ispravno uneseni, možda trebate promijeniti postavke za provjeru autentičnosti tako da se, kad šaljete poštu, prijavljujete pomoću svog korisničkog imena i lozinke za e‑poštu. Provjerite s davateljem usluga e‑pošte je li za slanje e‑pošte potrebna provjera autentičnosti.

  Korištenje provjere autentičnosti pri slanju e‑pošte

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Alati, a zatim Računi.

  3. U odjeljku Pošta kliknite svoj račun e‑pošte, a zatim Svojstva.

  4. Kliknite karticu Poslužitelji, a zatim u odjeljku Odlazni poslužitelj za poštu potvrdite okvir Moj poslužitelj zahtijeva provjeru autentičnosti.

  5. Ako podaci o računu koje koristite da biste slali e‑poštu nisu isti podaci koje koristite da biste primali poruke, kliknite Postavke, zatim Prijava pomoću, a potom unesite korisničko ime i lozinku koje koristite za slanje e‑pošte.

 • Mnogi davatelji internetskih usluga (ISP-ovi) zahtijevaju da budete direktno povezani s njihovom mrežom da biste koristili njihove odlazne poslužitelje za e‑poštu. Ako se služite prijenosnim računalom i povezujete se s Internetom putem različitih ISP-ova (kao kad koristite bežičnu vezu u hotelu), možda ćete moći primati, ali ne i slati e‑poštu. Neki će vam ISP-ovi dopustiti da pošaljete e‑poštu kada ste povezani s drugim davateljem usluga ako pri slanju koristite provjeru autentičnosti. Da biste koristili provjeru autentičnosti pri slanju e‑pošte, slijedite gore navedene korake. Ako vaš ISP to ne dopušta, morat ćete pronaći naziv odlaznog poslužitelja za poštu trenutnog ISP-a , a zatim promijeniti postavke u programu Windows Mail da biste ga koristili.

  Promjena postavki odlaznog poslužitelja za poštu

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Alati, a zatim Računi.

  3. U odjeljku Pošta kliknite svoj račun e‑pošte, a zatim Svojstva.

  4. Kliknite karticu Poslužitelji, a zatim unesite novi poslužitelj za poštu u okvir Odlazna pošta (SMTP).

  5. Ako novi odlazni poslužitelj za poštu zahtijeva provjeru autentičnosti, u odjeljku Odlazni poslužitelj za poštu potvrdite okvir Moj poslužitelj zahtijeva provjeru autentičnosti.

  6. Kliknite Postavke, zatim Prijava pomoću, a potom unesite korisničko ime i lozinku za odlazni poslužitelj za poštu.

Nije moguće prikazati ili spremiti priloženu datoteku.

Windows Mail blokira pristup određenim vrstama privitaka koji mogu biti potencijalno štetni za računalo. Upute o pristupu blokiranim datotekama potražite u odjeljku Zašto nije moguće prikazati privitak u programu Windows Mail?

U primljenoj poruci ne rade veze.

Ako Windows Mail ustanovi da bi poruka mogla biti e‑pošta namijenjena krađi identiteta, on blokira pristup svim vezama u poruci. Ako ste sigurni da je poruka legitimna i želite omogućiti sve veze u poruci, otvorite poruku, a zatim na informativnoj traci kliknite Deblokiraj da biste omogućili sve veze u poruci.

Klikom na vezu za e‑poštu u web-pregledniku, otvara se drugi program za e‑poštu, a ne Windows Mail.

To znači da je drugi program za e‑poštu postavljen kao zadan. Ako želite da se umjesto toga poruka otvara u programu Windows Mail, morate postaviti Windows Mail kao zadani program za e‑poštu.

Postavljanje programa Windows Mail kao zadanog programa za e‑poštu

 1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

 2. Kliknite izbornik Alati, a zatim Mogućnosti.

 3. Kliknite Učini zadanim pored poruke Ovaj program nije zadani program za rukovanje poštom. Ako gumb Učini zadanim nije dostupan, tada je Windows Mail već postavljen kao zadani program za e‑poštu.

Pri traženju e‑pošte u rezultatima se ne prikazuju sve poruke koje zadovoljavaju uvjete pretraživanja.

Kada Windows Mail preuzme poruku, on odmah dodaje adrese e‑pošte i naslov poruke u indeks za pretraživanje. Međutim, tijelo poruke indeksira se zajedno sa svim ostalim datotekama sustava Windows i možda neće biti odmah dodano u indeks. Pričekajte par minuta, a zatim ponovite pretraživanje. Dodatne informacije o tome kako Windows indeksira datoteke potražite u odjeljku Poboljšavanje pretraživanja u sustavu Windows pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Osim toga, Windows Mail traži poruke samo u trenutno odabranoj mapi. Ako, primjerice, odaberete mapu Poslane stavke, poruke iz mape Primljeno, Izlazna pošta i drugih mapa neće biti uključene u rezultate pretraživanja.