Upotreba značajki olakšanog pristupa u sustavu Windows Media Center

Sustav Windows Media Center radi sa sljedećim značajkama olakšanog pristupa u sustavu Windows Vista: pripovjedač, povećalo i opisni videoservisi (Descriptive Video Services, DVS). Značajku pripovjedača koristite za pretvorbu teksta u govor, značajku povećala za poboljšanje prikaza na zaslonu, a opisne videoservise aktivirajte pri gledanju televizije.

Korištenje pripovjedača

Pripovjedač je uslužni program za pretvorbu teksta u govor u sustavu Windows Vista, namijenjen slijepim korisnicima ili korisnicima oštećenog vida. Pripovjedač čita ono što je prikazano na zaslonu: sadržaj aktivnog prozora, mogućnosti izbornika ili tekst koji unesete.

Sustav Windows Media Center ima osnovnu navigacijsku podršku za pripovjedač i druge čitače zaslona koji rade sa sustavom Active Accessibility 2.0. Informacije o korištenju pripovjedača u sustavima Windows Vista i Windows Media Center potražite u odjeljku Slušanje teksta koji čita pripovjedač.

Korištenje povećala zaslona

Povećalo je uslužni program za prikaz u sustavu Windows Vista, koji korisnicima oštećena vida olakšava čitanje sadržaja sa zaslona. Povećalom se stvara zaseban prozor u kojem se prikazuje povećani dio zaslona.

Sustav Windows Media Center podržava povećalo i druge programe za povećavanje sadržaja zaslona koji rade sa softverom DirectX, skupom sučelja za programiranje multimedijskih programa tvrtke Microsoft, a koji je ugrađen u operacijske sustave Windows.

Informacije o korištenju povećala u sustavima Windows Vista i Windows Media Center potražite u odjeljku Povećavanje stavki na zaslonu (povećalo).

Aktiviranje opisnih videoservisa (Descriptive Video Service, DVS)

DVS gledateljima oštećena vida daje dodatne informacije o slikama na zaslonu. DVS nije dostupan u svim regijama. Obratite se svom davatelju TV usluga da biste doznali je li DVS dostupan u vašoj regiji.

Ako na računalu nemate TV karticu, potrebna vam je dodatna analogna ili digitalna TV kartica da biste reproducirali i snimali TV program u sustavu Windows Media Center.

  1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, zatim TV, a potom Audio.

  2. U odjeljku Audio promijenite odabir u SAP pomoću gumba + i - na zaslonu.

    Time ćete aktivirati DVS. Imajte na umu da SAP (Second Audio Program) kanal može sadržavati dodatni glasovni zapis s glasovnim komentarom, DVS-om ili prijevodom na strani jezik.

  3. Nakon što izvršite željene promjene, kliknite Spremi da biste se vratili na zaslon s TV postavkama.