Korištenje tipkovnih prečaca

Tipkovni su prečaci kombinacije dviju ili više tipki čijim se pritiskanjem mogu izvoditi zadaci za koje je obično potrebno koristiti miša ili neki drugi pokazivački uređaj. Olakšavaju interakciju s računalom te štede vrijeme i trud dok radite sa sustavom Windows i Internetom. Potražite prečace na izbornicima programa. Ako je slovo na izborniku podcrtano, to obično znači da će pritisak na tipku ALT u kombinaciji s podcrtanim slovom imati isti učinak kao i klik na tu stavku izbornika.