Korištenje alata Software Explorer u programu Windows Defender

Alat Software Explorer koristi se u programu Windows Defender za detaljni prikaz informacija o trenutno pokrenutom softveru na računalu koji može ugroziti sigurnost korisnika ili računala. Možete vidjeti, na primjer, koji se programi automatski pokreću nakon pokretanja sustava Windows i informacije o tome kako ti programi ostvaruju interakciju s važnim Windows programima i servisima.

Alat Software Explorer olakšava nadgledanje sljedećih stavki:

  • polaznih programa, to jest programa koji se, znali vi to ili ne, automatski pokreću prilikom pokretanja sustava Windows

  • trenutno pokrenutih programa, to jest programa koji su trenutno otvoreni na zaslonu ili u pozadini

  • programa vezanih uz mrežu, to jest programa ili procesa koji se mogu povezati s Internetom ili pak s korisnikovom kućnom ili uredskom mrežom

  • davatelja usluge Winsock, to jest programa koji obavljaju umrežavanje s niskom razinom automatizacije te komunikacijskih servisa za sustav Windows i programa koji rade u sustavu Windows. Ti programi često imaju pristup važnim područjima operacijskog sustava.

Upotreba alata Software Explorer za prikaz pokrenutog softvera na računalu

Alat Software Explorer može se koristiti za prikaz i upravljanje programima koje koristite. No da biste vidjeli i upravljali programima i drugim softverom za sve korisnike na računalu, morate imati administratorsku lozinku ili dozvolu.

  1. Da biste otvorili Windows Defender, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Defender.

  2. Kliknite Alati, a potom Software Explorer.

  3. Na popisu Kategorija odaberite vrstu softvera koju želite nadgledati na zaslonu. Da biste nadgledali softver koji svi korisnici na računalu koriste, kliknite Prikaži za sve korisnike. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, učinite to.

Detaljnije o alatu Software Explorer

Alat Software Explorer prikazuje osnovne informacije o programima, kao što su naziv programa, izdavač i verzija. Ovisno o odabranoj kategoriji, mogu se prikazati i sljedeće važne informacije.

Naslov
Opis

Automatsko pokretanje

Označava je li program registriran za automatsko pokretanje prilikom pokretanja sustava Windows.

Vrsta pokretanja

Mjesto na kojem je program registriran za automatsko pokretanje prilikom pokretanja sustava Windows, na primjer u registru ili početnoj mapi svih korisnika.

Isporučuje se s operacijskim sustavom

Označava je li program instaliran kao dio sustava Windows.

Klasifikacija

Označava je li program ispitan u pogledu opasnosti za sigurnost korisnika i računala.

Digitalno potpisao

Označava je li softver potpisan i, ako jest, je li ga potpisao navedeni izdavač. Ako nije, preporučujemo da ne vjerujete informacijama izdavača dobivenima sa softverom te da se dodatno informirate prije nego softver instalirate.