Slijedi nekoliko odgovora na najčešće postavljana pitanja o korištenju posebnih znakova i Karte znakova.

Pokaži sve

Što je poseban znak?

Poseban je znak onaj kojeg nema na tipkovnici. Posebni se znakovi mogu umetati pomoću Karte znakova ili pritiskom kombinacije tipki na tipkovnici.

Što je Karta znakova?

Karta znakova omogućuje prikaz znakova dostupnih u odabranom fontu. Pomoću Karte znakova, u Međuspremnik se mogu kopirati pojedinačni znakovi ili grupe znakova te se zatim mogu zalijepiti u bilo koji program koji ih može prikazati.

Kako se otvara Karta znakova?

Da biste otvorili kartu znakova, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, pa Pomagala, potom Alati sustava i na kraju Karta znakova.

Kako se u dokument umeće poseban znak?

 1. Kliknite popis Font na Karti znakova i zatim kliknite željeni font.

 2. Kliknite poseban znak koji želite umetnuti u dokument.

 3. Kliknite Odabir, a zatim Kopiraj.

 4. Otvorite dokument i kliknite na mjesto u dokumentu na koje želite umetnuti poseban znak.

 5. Kliknite izbornik Uređivanje, a zatim Zalijepi.

Savjet

 • Brojni programi omogućuju povlačenje posebnih znakova u dokument. Da biste to učinili,kliknite znak koji želite kopirati. Kada se prikaže povećani prikaz znaka, povucite ga u otvoreni dokument.

Što je korisnički znak?

Korisnički je znak jedinstveno slovo ili logotip stvoren u uređivaču korisničkih znakova.

Kako se stvara korisnički znak?

Da biste naučili kako se stvara korisnički znak, posjetite pregled uređivača korisničkih znakova na Microsoftovom web-mjestu.

Kako se u dokument umeće korisnički znak?

 1. Kliknite popis Font na Karti znakova i zatim kliknite na font na koji ste povezali korisničke znakove.

 2. Kliknite korisnički znak koji želite umetnuti u dokument.

 3. Kliknite Odabir, a zatim Kopiraj.

 4. Otvorite dokument i kliknite na mjesto u dokumentu na koje želite umetnuti korisnički znak.

 5. Kliknite izbornik Uređivanje, a zatim Zalijepi.

Napomene

 • Ne izbrišete li ranije kopirane znakove u okviru Znakovi za kopiranje, oni se kopiraju zajedno s bilo kojim novim znakom koji odaberete.

 • Ako se korisnički znak u dokumentu prikaže nepravilno, odaberite znak u dokumentu i promijenite njegov font da odgovara fontu na koji ste ga povezali u Karti znakova.

Kako potražiti znakove po nazivu?

 1. Kliknite popis Font u Karti znakova i zatim kliknite font za pretraživanje.

 2. Potvrdite okvir Dodatni prikaz.

 3. Kliknite popis Skup znakova i zatim skup znakova koji želite pretraživati.

  Ako željeni skup znakova nije dostupan, na popisu Font odaberite drugi font.

 4. U okvir Traži unesite cijeli ili dio naziva znaka koji tražite. Da biste, na primjer, potražili neko grčko slovo, unesite Greek ili da biste pronašli sve vrste ćiriličnog slova Zhe, unesite Zhe.

 5. Kliknite Traži.

  Karta znakova prikazat će sve znakove koji odgovaraju traženom.

 6. Za novo pretraživanje kliknite Vrati izvorno.

Savjet

 • Za prikaz određenog znaka i njegovog pridruženog heksadecimalnog koda postavite pokazivač na znak. Kada kliknete znak, ta je informacija također prikazana na traci stanja na dnu prozora Karte znakova te može poslužiti kao primjer pojmova za pretraživanje koji se mogu koristiti za dodatna pretraživanja.

Kako potražiti znak prema kategoriji Unicode?

Unicode kategorije koriste se za grupiranje sličnih vrsta znakova dostupnih u fontu. Unicode kategorija valute, na primjer, grupira sve simbole valuta dostupne u fontu.

 1. Kliknite popis Font u Karti znakova i zatim kliknite font za pretraživanje.

 2. Potvrdite okvir Dodatni prikaz.

 3. Kliknite popis Grupiraj po i zatim Unicode Subrange da biste otvorili okvir Grupiraj po.

 4. U okvir Grupiraj po, na popisu Unicode Subrange, kliknite kategoriju znaka koju želite vidjeti.

  Kada kliknete kategoriju, Karta znakova prikazuje znakove koji pripadaju toj kategoriji.

 5. Kada pronađete znak koji tražite, kliknite Odaberi i zatim Kopiraj.

Kako potražiti znak prema vrijednosti Unicode?

 1. Kliknite popis Font u Karti znakova i zatim kliknite font za pretraživanje.

 2. Potvrdite okvir Dodatni prikaz.

 3. Kliknite popis Skup znakova, a zatim Unicode.

 4. Kliknite popis Grupiraj po, a zatim Svi.

 5. U okvir Idi na Unicode unesite četveroslovnu Unicode vrijednost znaka koji tražite.

  Znak je automatski označen među ostalim znakovima.

Savjet

 • Na Karti znakova svi su znakovi u određenom fontu prikazani prema poretku njihovih Unicode vrijednosti. Ako ne znate Unicode vrijednost znaka koji tražite, možete i klizno pregledavati znakove u fontu da biste ga pronašli.

Kako potražiti kineske, japanske ili korejske znakove prema njihovu izgovoru?

U sljedećim skupovima znakova možete pretraživati znakove prema izgovoru: Japanski Kanji i Hiragana, korejski Hanja i Hangul, pojednostavljeni PinYin kineski i tradicionalni Bopomofo kineski. Da bi takva pretraga funkcionirala, ti skupovi znakova moraju biti instalirani na računalu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje ulaznog jezika.

 1. Na Karti znakova potvrdite okvir Dodatni prikaz.

 2. Kliknite popis Grupiraj po i zatim jednu od sljedećih znakovnih grupacija da biste otvorili okvir Grupiraj po.

  • Japanski Kanji i Hiragana

  • Korejski Hanja i Hangul

  • Pojednostavljeni PinYin kineski

  • Tradicionalni Bopomofo kineski

 3. U okviru Grupiraj po kliknite znak koji odgovara zvuku koji želite tražiti.

  Karta znakova prikazuje znakove koji počinju odabranim zvukom.