Postavke uvoza videozapisa: najčešća pitanja

Ovdje ćete pronaći odgovore na neka uobičajena pitanja vezana uz postavke za uvoz videozapisa u programu Import Video.

Pokaži sve

Što su oblici videozapisa?

Odabrani oblik videozapisa određuje vrstu videodatoteke. Pri uvozu videozapisa s digitalne videovrpce na računalo pomoću programa Import Video možete odrediti vrstu datoteke za taj videozapis.

Koji su raspoloživi oblici videozapisa?

Videozapis s videovrpce možete uvesti kao Windows Media Video (WMV) datoteku ili kao datoteku koja koristi zadani oblik za digitalni (DV) videouređaj, kao što je Audio Video Interleaved (AVI) videodatoteka. Program Import Video može stvoriti i WMV datoteku za svaki isječak s videovrpce. Primjerice, ako videovrpca sadrži osam isječaka, program Import Video može stvoriti osam zasebnih WMV datoteka.

Što treba uzeti u obzir prilikom odabira oblika za uvezeni videozapis?

U nastavku slijedi popis nekoliko stvari koje biste trebali uzeti u obzir pri odabiru oblika videozapisa.

  • Program za uređivanje videozapisa koji namjeravate koristiti za uređivanje uvezenih videozapisa.. Uvezite videozapis u obliku koji je podržan u programu za uređivanje videozapisa koji namjeravate koristiti. Primjerice, ako vaš program za uređivanje videozapisa podržava uređivanje AVI videodatoteka ili MPEG-2 datoteka, odaberite Audio Video Interleaved (jedna datoteka). Ako namjeravate koristiti program za uređivanje videozapisa koji podržava uređivanje WMV datoteka i u svom uređenom videozapisu namjeravate koristiti pojedine isječke, odaberite oblik zapisa Windows Media Video (jedna datoteka po sceni).

  • Snimanje konačne verzije filma natrag na videovrpcu. Ako svoj film nakon uređivanja namjeravate snimiti natrag na videovrpcu, odaberite Audio Video Interleaved (jedna datoteka).

  • Raspoloživ prostor na tvrdom disku. Ako na računalo želite uvesti velike količine video i audiozapisa, uzmite u obzir količinu raspoloživog prostora na tvrdom disku. Primjerice, ako videozapis odlučite uvesti u obliku AVI datoteke, jedan sat videozapisa zauzet će otprilike 13 gigabajta (GB) prostora na tvrdom disku. Ako videozapis spremite u obliku WMV datoteke, on će zauzeti otprilike 1 GB prostora na tvrdom disku.

  • Format izvornog videozapisa na videovrpci. Ovisno o DV kameri i postavkama kamere u trenutku snimanja izvornog videozapisa na vrpcu, vaš bi videozapis mogao biti snimljen u formatu 16:9 (kinoprikaz) ili 4:3 (standardni prikaz). U programu Import Video odaberite oblik videozapisa i format koji je jednak formatu videozapisa snimljenog na vrpci.

  • Sistemski resursi računala. Ako radite na računalu ograničenih resursa, odnosno sporijeg procesora, manje radne (RAM) memorije ili tvrdog diska na kojem nema mnogo slobodnog prostora, razmislite o uvozu videozapisa u obliku WMV datoteke, umjesto u obliku AVI datoteke. Na taj ćete način spriječiti probleme pri uvozu videozapisa, kao što je izostavljanje pojedinih okvira iz videozapisa.

  • Izostavljeni okviri. Ako namjeravate dopustiti izostavljanje okvira tijekom procesa uvoza, odaberite Audio Video Interleaved (jedna datoteka). Ako želite izbjeći izostavljanje okvira iz videozapisa, razmislite o uvozu videozapisa u obliku WMV datoteka.

O čemu ovisi broj datoteka koji se stvara pri uvozu videozapisa?

Kada odlučite uvesti videozapis u više WMV datoteka, program Import Video prepoznaje mjesta u videozapisu na kojima se nalazi prijelaz između scena i za svaki isječak stvara posebnu WMV datoteku. Kada videovrpcu odlučite uvesti kao jednu WMV ili AVI datoteku, videozapis koji uvezete s DV kamere obično se uvozi i sprema na računalo kao jedna videodatoteka. No ponekad se iz jednog od sljedećih razloga stvara više videodatoteka:

  • Oblik videozapisa na vrpci se mijenja. Ako je videozapis na vrpci izvorno snimljen u jednom obliku, a taj je oblik zatim promijenjen, pri svakoj promjeni oblika stvara se nova videodatoteka. Primjerice, ako je dio videozapisa snimljen u NTSC obliku, a sljedeći dio snimljen je u PAL obliku, na prijelazu između dva oblika stvara se nova videodatoteka.

  • Format videozapisa na vrpci se mijenja. Ako je videozapis na vrpci izvorno snimljen u jednom formatu, a taj je format zatim promijenjen, pri svakoj promjeni formata stvara se nova videodatoteka. Primjerice, ako je dio videozapisa snimljen u formatu 16:9 (kinoprikaz), a postavka formata na kameri zatim je promijenjena u 4:3 (standardni prikaz), pri promjeni formata stvara se nova videodatoteka.