Prikaz poruka e‑pošte u programu Windows Mail

Najjednostavniji način za prikaz poruke e‑pošte u programu Windows Mail jest okno za pretpregled, u kojem možete prikazati poruku, a da je ne otvarate u zasebnom prozoru. Ako pak želite vidjeti veći dio poruke bez pomicanja, možete je umjesto toga otvoriti u zasebnom prozoru.

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite mapu pošte (npr. Primljeno) koja sadrži poruke koje želite pročitati.

  3. Učinite jedno od sljedećeg:

    • Da biste prikazali poruku u oknu pretpregleda, kliknite je na popisu poruka.

    • Da biste prikazali poruku u zasebnom prozoru, dvokliknite je na popisu poruka.

Slika programa Windows Mail
Pregledavanje mapa, poruka i pretpregleda u programu Windows Mail

Savjet

  • Kada prikazujete poruke u zasebnom prozoru, možete kliknuti gumbe Prethodno i Sljedeće da biste se pomaknuli na prethodnu ili sljedeću poruku.