Ako se želite povezati s Internetom, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Bežično

Ovu mogućnost odaberite ako imate bežični usmjerivač ili mrežu ili ako se povezujete s vrućim mjestom, čak i ako već imate širokopojasnu vezu.

Širokopojasni prijenos (PPPoE)

Ovu mogućnost odaberite ako vam je računalo izravno povezano s širokopojasnim modemom (koji nazivamo i DSL ili kabelskim modemom) i ako imate PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) internetski račun. Kod te vam vrste računa za povezivanje treba korisničko ime i lozinka.

Napomena

  • Ako želite pomoću širokopojasnog modema povezati bežičnu mrežu s Internetom, odaberite mogućnost Bežično.

Modemska veza

Ovu mogućnost odaberite ako imate modem, ali ne DSL ili kabelski modem, ili ako želite koristiti digitalnu mrežu s integriranim servisima (Integrated Services Digital Network, ISDN) da biste povezali računalo s Internetom.