Ako namjeravate postaviti bežičnu mrežu, trebali biste je postaviti tako da joj pristup imaju samo korisnici koje vi odaberete. Evo nekoliko mogućnosti za zaštitu bežične mreže.

Pokaži sve

Zaštićeni bežični pristup (Wi-Fi Protected Access, WPA)

WPA šifrira informacije, ali i provjerava nije li mrežni sigurnosni ključ izmijenjen. WPA provjerava i autentičnost korisnika da bi samo ovlašteni korisnici mogli pristupiti mreži.

Dvije su vrste WPA provjere autentičnosti: WPA i WPA2. WPA je osmišljen za kompatibilnost sa svim bežičnim mrežnim prilagodnicima, ali moguće je da neće funkcionirati sa svim starijim usmjerivačima ili pristupnim točkama. WPA2 je sigurniji od WPA-a, ali ne funkcionira sa svim starijim mrežnim prilagodnicima. WPA je osmišljen za kompatibilnost s poslužiteljima za provjeru autentičnosti koji koriste standard 802.1X, a svakom korisniku distribuiraju različite ključeve. To se naziva korporacijski WPA ili korporacijski WPA2. Može se koristiti i u unaprijed dijeljenom načinu rada ključa (Pre-shared Key, PSK), u kojem svaki korisnik dobiva isti pristupni izraz. To se naziva osobni WPA ili osobni WPA2.

Wired Equivalent Privacy (WEP)

WEP je starija metoda zaštite mreže koja je još uvijek dostupna za zaštitu starijih uređaja, ali se više ne preporučuje. Kada omogućite WEP, morate postaviti mrežni sigurnosni ključ. Taj ključ šifrira informacije koje jedno računalo šalje drugom putem mreže. No zaštitu WEP relativno je lako razbiti.

Upozorenje

  • Ne preporučujemo upotrebu WEP-a. WPA ili WPA2 sigurniji su. Ako WPA ili WPA2 ne funkcionira kada ga iskušate, savjetujemo vam da nadogradite mrežni prilagodnik na neki koji podržava WPA ili WPA2.

Provjera autentičnosti 802.1X

Provjera autentičnosti 802.1X poboljšava sigurnost 802.11 bežičnih mreža i ožičenih Ethernet mreža. Standard 802.1X koristi poslužitelj za provjeru autentičnosti da bi potvrdio identitet korisnika i omogućio pristup mreži. Na bežičnim mrežama standard 802.1X može se kombinirati s WEP ili WPA ključevima. Ta se vrsta provjere autentičnosti obično koristi prilikom povezivanja s mrežom na radnom mjestu.