Za povezivanje s Internetom potreban je davatelj internetskih usluga (Internet Service Provider, ISP) te hardver.

  • ISP. ISP pruža pristup Internetu. Podnošenje zahtjeva za korisnički račun ISP-a jednako je podnošenju zahtjeva za telefonske ili druge usluge.

  • Hardver. Za širokopojasnu vezu, kao što je Digital Subscriber Line (DSL) ili kabelska veza, treba vam DSL ili kabelski modem. Taj je hardver obično dio paketa koji dobivate od ISP-a kada podnesete zahtjev za širokopojasni pristup Internetu. Za modemsku vezu treba vam telefonski modem. Mnoga računala isporučuju se s ugrađenim modemom.