Što je sažetak sadržaja (RSS)?

Ove se informacije odnose na Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Sažeci sadržaja, koje nazivamo i RSS sažecima sadržaja, XML sažecima sadržaja, objavljenim sadržajima ili sažecima web-sadržaja sadrže često ažurirani sadržaj koji se objavljuje na pojedinom web-mjestu. Obično se koriste za web-mjesta s vijestima i blogove, ali i za distribuciju drugih vrsta digitalnog sadržaja, uključujući slike, audiodatoteke ili videozapise. Kada posjećujete web-mjesta, Internet Explorer može otkriti i prikazati sažetke sadržaja. Da biste automatski provjerili ima li ažuriranja te da biste ih preuzeli i kasnije pregledali, možete se i pretplatiti na sažetke sadržaja. Kada u programu Internet Explorer 8 web-odsječak dodate na traku favorita, automatski se pretplaćujete na pridružene sažetke sadržaja.