Defragmentacija diska postupak je konsolidacije fragmentiranih datoteka na tvrdom disku računala.

Fragmentacija nastaje usporedo sa spremanjem, promjenom ili brisanjem datoteka. Datoteka i promjene spremljene u nju često se pohranjuju na mjesto na tvrdom disku koje je različito od izvorne datoteke. Daljnje se promjene spremaju na još više različitih mjesta. S vremenom datoteka i disk postaju fragmentirani, a rad računala usporava se zbog pristupa brojnim mjestima radi otvaranja neke datoteke.

Defragmentacija diska alat je kojim se preslaguju podaci na tvrdom disku i ponovo objedinjuju fragmentirane datoteke da bi računalo moglo učinkovitije raditi. U ovoj verziji sustava Windows defragmentacija diska pokreće se prema rasporedu te o njoj ne morate voditi računa, iako je možete pokrenuti i ručno te promijeniti njezin raspored.