Raznolikost mogućnosti za postavljanje kućne mreže može otežati odluku o kupnji potrebne opreme. Prije odluke koji hardver kupiti odlučite koju ćete vrstu mrežne tehnologije (način na koji se računala povezuju s mrežom i međusobno komuniciraju) koristiti. U ovom su odjeljku opisane i uspoređene najčešće mrežne tehnologije te je naveden popis hardverskih preduvjeta za svaku od njih.

Mrežne tehnologije

Najčešće vrste mrežne tehnologije su bežična, Ethernet i kućna telefonska linija (HomePNA, home phone line) i Powerline. Pri odabiru mrežne tehnologije razmislite o lokaciji svojih računala i željenoj brzini mreže. Te tehnologije imaju sličnu cijenu. U sljedećim se odjeljcima uspoređuju te četiri tehnologije.

Pokaži sve

Wireless (Bežično)

Bežične mreže za slanje informacija između računala koriste radiovalove. Tri najčešća standarda bežične mreže jesu 802.11b, 802.11g i 802.11a. Očekuje se da će novome standardu pod nazivom 802.11n rasti popularnost.

Brzina
 • 802.11b: najveća brzina prijenosa podataka iznosi 11 megabita u sekundi (Mb/s). Preuzimanje fotografije veličine 10 megabajta (MB) s interneta u idealnim uvjetima traje otprilike 7 sekundi.

 • 802,11g: najveća brzina prijenosa podataka iznosi 54 Mb/s Preuzimanje fotografije veličine 10 megabajta (MB) s interneta u idealnim uvjetima traje otprilike 1,5 sekundu.

 • 802.11a: najveća brzina prijenosa podataka iznosi 54 Mb/s Preuzimanje fotografije veličine 10 megabajta (MB) s interneta u idealnim uvjetima traje otprilike 1,5 sekundu.

 • 802.11n: ovisno o broju tokova podataka koje hardver podržava 802.11n u teoriji može prenositi podatke brzinama 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s ili 600 Mb/s.

  Napomena

  • Navedena vremena prijenosa odnose se na idealne uvjete. Te se brzine možda neće postići u normalnim uvjetima zbog različitosti hardvera, web-poslužitelja, uvjeta mrežnog prometa i tako dalje.

Prednosti
 • Jednostavnije premještanje računala jer nema kabela.

 • Bežične se mreže obično jednostavnije instaliraju od Ethernet mreža.

Mane
 • Bežično je često sporije od druge tri vrste tehnologija.

 • Zidovi, veliki metalni predmeti i cijevi mogu ometati signal bežične mreže. I brojni bežični telefoni i mikrovalne pećnice ometaju signal bežičnih mreža.

 • Bežične su mreže obično upola sporije od deklarirane brzine, osim u potpuno idealnim uvjetima.

Ethernet

Ethernet mreže za slanje informacija između računala koriste Ethernet kabele.

Brzina

Brzina prijenosa Ethernet mrežom iznosi 10, 100 ili 1000 Mb/s, ovisno o vrsti kabela. Najbrža je gigabitna Ethernet mreža, uz brzinu prijenosa od 1 gigabita u sekundi (ili 1000 Mb/s).

(Preuzimanje fotografije od 10 megabajta [MB] s Interneta, na primjer, pod optimalnim uvjetima traje oko 8 sekundi na mreži brzine 10 Mb/s, oko 1 sekunde na mreži brzine 100 Mb/s ili manje od jedne sekunde na mreži brzine 1000 Mb/s.)

Prednosti
 • Ethernet mreže jeftine su i brze.

Mane
 • Ethernet kabele valja uključiti u svako računalo i koncentrator, skretnicu ili usmjerivač, što zahtijeva mnogo vremena te je komplicirano kada su računala u odvojenim prostorijama.

HomePNA

HomePNA mreže za slanje informacija između računala koriste postojeće telefonske žice.

Brzina

Brzina prijenosa HomePNA 2.0 mreže iznosi 10 Mb/s. Brzina prijenosa HomePNA 3.0 mreže iznosi 128 Mb/s.

(Primjerice, preuzimanje fotografije veličine 10 megabajta [MB] s interneta u idealnim uvjetima traje otprilike 8 sekundi na HomePNA 2.0 mreži i otprilike jednu sekundu na HomePNA 3.0 mreži.)

Prednosti
 • HomePNA koristi postojeće kućne telefonske linije.

 • Za povezivanje više od dva računala u HomePNA mrežu nisu potrebni koncentratori ili usmjerivači.

Mane
 • U svakoj prostoriji u kojoj želite imati računalo morate imati telefonsku utičnicu, a svaka utičnica mora biti na istoj telefonskoj liniji.

Powerline

Powerline mreže za slanje informacija između računala koriste postojeće strujne vodove.

Brzina

Powerline mreža može prenijeti podatke brzinom do 200 Mb/s.

Primjerice, preuzimanje fotografije veličine 10 megabajta (MB) s interneta u idealnim uvjetima na Powerline mreži može trajati manje od sekunde.

Prednosti
 • Powerline koristi postojeće kućne strujne vodove.

 • Za povezivanje više od dva računala u Powerline mrežu nisu potrebni koncentratori ili usmjerivači.

Mane
 • Potrebna vam je strujna utičnica u svakoj sobi u kojoj želite imati računalo.

 • Na Powerline mreže mogu utjecati smetnje i "šumovi" na liniji.

Hardverski preduvjeti

U kućnim se mrežama koristi nekoliko vrsta hardvera.

 • Mrežni prilagodnici: Ti prilagodnici (nazivaju se i kartice mrežnog sučelja ili mrežne kartice) povezuju računala s mrežom da bi računala mogla komunicirati. Mrežni prilagodnik može biti priključen u USB priključak na računalu ili instaliran unutar dostupnog PCI (Peripheral Component Interconnect) utora za proširenje.

  Slika bežičnog, Ethernet i HomePNA mrežnog prilagodnika
  Bežični, Ethernet i HomePNA mrežni prilagodnici
 • Mrežni koncentratori i skretnice: Koncentratori i skretnice povezuju dva ili više računala s Ethernet mrežom. Skretnica je malo skuplja od koncentratora, ali zato ubrzava brzinu prijenosa informacija.

  Slika Ethernet koncentratora
  Ethernet koncentrator
 • Usmjerivači i pristupne točke: Usmjerivači uzajamno povezuju računala i mreže (usmjerivač, primjerice, može povezivati vašu kućnu mrežu s Internetom). Usmjerivači omogućuju i zajedničko korištenje jedne internetske veze na više računala. Usmjerivači mogu biti ožičeni ili bežični. Za ožičenu mrežu ne morate koristiti usmjerivač, ali preporučujemo vam da to učinite ako želite zajednički koristiti internetsku vezu. Pristupne točke pretvaraju ožičene Ethernet mreže u bežične mreže. Ako želite putem bežične mreže zajednički koristiti internetsku vezu, treba vam bežični usmjerivač ili pristupna točka.

  Slika pristupne točke, ožičenog usmjerivača i bežičnog usmjerivača
  Pristupna točka (lijevo), ožičeni usmjerivač (sredina), bežični usmjerivač (desno)
 • Modemi: Računala koriste modeme da bi slali i primali informacije putem telefonskih ili kabelskih linija. Modem je potreban ako se želite povezati s Internetom.

  Slika kabelskog modema
  Kabelski modem
 • Mrežni kabeli (samo Ethernet i HomePNA): Mrežni kabeli povezuju računala jedna s drugima te s drugim hardverskim uređajima, npr. koncentratorima i usmjerivačima.

  Slika Ethernet i HomePNA kabela
  Ethernet i HomePNA kabeli

U sljedećoj je tablici prikazan hardver neophodan za svaku vrstu mrežne tehnologije.

Tehnologija Hardver Količina
Tehnologija

Wireless (Bežično)

Hardver

Bežični mrežni prilagodnik

Količina

Jedan za svako računalo na mreži (kod prijenosnih računala su ugrađeni)

Tehnologija

Hardver

Bežična pristupna točka ili usmjerivač (preporučeno)

Količina

Jedan

Tehnologija

Ethernet

Hardver

Ethernet mrežni prilagodnik

Količina

Jedan za svako računalo na mreži

Tehnologija

Hardver

Ethernet koncentrator ili skretnica (nužni samo ako želite povezati više od dva računala)

Količina

Jedan (10/100-megabitni koncentrator ili skretnica najbolji je odabir. Mora imati dovoljno priključaka za sva računala na mreži.)

Tehnologija

Hardver

Ethernet usmjerivač (nužan samo ako želite povezati više od dva računala i zajednički koristiti internetsku vezu)

Količina

Jedan (koncentrator ili skretnica nisu potrebni ako imate usmjerivač jer na njemu postoje priključci za računala)

Tehnologija

Hardver

Ethernet kabeli

Količina

Jedan za svako računalo povezano s mrežnim koncentratorom ili skretnicom (najbolji su kabeli kategorije 5e brzine 10/100 megabita)

Tehnologija

Hardver

Križni kabel (nužan samo ako želite izravno povezati dva računala bez koncentratora, skretnice ili usmjerivača)

Količina

Jedan

Tehnologija

HomePNA

Hardver

Mrežni adapter za kućnu telefonsku liniju (Home phoneline network adapter, HomePNA)

Količina

Jedan za svako računalo na mreži (najbolji su mrežni prilagodnici USB-telefonska linija)

Tehnologija

Hardver

Ethernet usmjerivač

Količina

Jedan ako želite zajednički koristiti internetsku vezu

Tehnologija

Hardver

Telefonski kabeli

Količina

Jedan za svako računalo na mreži (za povezivanje svakog računala s telefonskom utičnicom koristite standardne telefonske kabele)

Tehnologija

Powerline

Hardver

Prilagodnik za Powerline mrežu

Količina

Jedan za svako računalo na mreži

Tehnologija

Hardver

Ethernet usmjerivač

Količina

Jedan ako želite zajednički koristiti internetsku vezu

Tehnologija

Hardver

Strujni vodovi u domu

Količina

Jedna strujna utičnica za svako računalo na mreži

Bilo bi dobro saznati koje mrežne prilagodnike ima vaše računalo, ako ih uopće ima. Mogli biste se odlučiti za određenu tehnologiju jer već imate većinu hardvera ili se možda odlučite na nadogradnju hardvera. Kombinacija tehnologija može biti najbolje rješenje za vaše okruženje. Primjerice, mnogi ljudi koriste bežični usmjerivač koji podržava i ožičene Ethernet veze za stolna računala i bežične veze za prijenosna računala. Preporučene rasporede i informacije o sastavljanju mreže, potražite u odjeljku Postavljanje kućne mreže.