Gdje pronaći podatke o računu e‑pošte

Davatelj usluga e‑pošte treba osigurati podatke koji su vam potrebni da biste se prijavili na svoj račun e‑pošte. Ako vam ti podaci nisu dostupni, obratite se svom davatelju usluga e‑pošte. Davatelj usluga e‑pošte obično je vaš davatelj internetskih usluga (ISP), ali to može biti i vaš poslodavac, škola ili neki nezavisni davatelj usluga koji nudi POP3 ili IMAP račune e‑pošte.

Da biste postavili račun e‑pošte, trebate navesti sljedeće podatke:

  • Ime za prikaz. To je ime koje će se pojaviti na vrhu vaših poruka e‑pošte. Ne dobivate ga od davatelja usluga e‑pošte, već to može biti bilo koje ime po vašem izboru, na primjer Marko Horvat. Taj podatak ne morate navesti.

  • Adresa e‑pošte. To je adresa e‑pošte koju ste odabrali ili vam je dodijeljena kada ste se prijavili za dobivanje računa e‑pošte, npr. netko@primjer.com.

  • Nazivi poslužitelja za e‑poštu. Pošta je pohranjena na poslužitelju za e‑poštu sve dok je ne preuzmete. Trebat ćete znati pohranjuje li davatelj usluga e‑pošte poštu na POP3 ili IMAP poslužitelju. Dodatne informacije o vrstama poslužitelja za e‑poštu potražite u odjeljku POP3, SMTP i druge vrste poslužitelja e‑pošte.

    Trebat ćete i naziv dolaznog poslužitelja e‑pošte (npr. pop.primjer.com) i naziv odlaznog poslužitelja e‑pošte (npr. smtp.primjer.com). Pomaže i znati zahtijeva li poslužitelj, osim za primanje, korisničko ime i lozinku i za slanje pošte. Ako zahtijeva, potvrdite okvir Odlazni poslužitelj zahtijeva provjeru autentičnosti kada postavljate račun.

  • Korisničko ime za e‑poštu. To je ime pomoću kojeg se prijavljujete na poslužitelj za e‑poštu. Za mnoge servise za e‑poštu to će biti cijela vaša adresa e‑pošte (npr. netko@primjer.com), ali neki servisi za e‑poštu mogu koristiti samo dio prije znaka @, dok drugi mogu za potrebe prijave dodijeliti drugačiji ID.

  • Lozinka. To je lozinka koju ste odabrali ili vam je dodijeljena kada ste stvorili račun e‑pošte.