Možete se služiti programom Windows Media Player da biste reproducirali digitalne medijske sadržaje koji se strujanjem prenose s Interneta. Da bi se Windows Media poslužitelj mogao optimalno povezati s programom Player ovisno o okruženju, Player je konfiguriran za automatsko primanje strujanja putem sljedećih protokola za strujanje: User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) i Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Player može primati i višesmjerno strujanje. UDP i TCP osnovni su mrežni protokoli koji se koriste zajedno s protokolom Real Time Streaming Protocol (RTSP) za upravljanje visokorazinskom razmjenom podataka.

Ako ste na javnoj mreži, uzmite u obzir da primjerice u kafiću ili zračnoj luci Vatrozid za Windows može blokirati UDP i višesmjerna strujanja prije nego što stignu do programa Player. Da biste riješili taj problem, otvorite Vatrozid za Windows, kliknite karticu Iznimke, a zatim potvrdite okvir Windows Media Player. Ako ta postavka nije dostupna, možda njome upravljaju grupna pravila. Dodatne informacije o grupnim pravilima zatražite od administratora sustava. Dodatne informacije o korištenju Vatrozida za Windows možete pronaći u Pomoći i podršci u sustavu Windows.

Pokaži sve

Promjena postavki protokola za Player

 1. Kliknite strelicu ispod kartice Reproducira se, zatim Dodatne mogućnosti, a potom karticu Mreža.

 2. Napravite željene promjene.

  Ako poništite potvrdni okvir TCP ili ako vatrozid blokira TCP strujanja, a Player je konfiguriran za korištenje RTSP protokola, Player će pokušati primiti strujanja putem UDP protokola. Ako poništite i potvrdni okvir UDP ili ako vatrozid blokira strujanja koja se služe tim protokolima, a Player je konfiguriran za korištenje RTSP protokola, Player će pokušati primiti strujanja putem HTTP protokola.

Promjena postavki proxy poslužitelja za Player

Ako se s Internetom povezujete putem proxy poslužitelja, sljedeći koraci pružaju informacije o postavkama proxy poslužitelja koje možete konfigurirati za svaki protokol.

 1. Kliknite strelicu ispod kartice Reproducira se, zatim Dodatne mogućnosti, a potom karticu Mreža.

 2. U okviru Postavke za strujeće proxy poslužitelje kliknite protokol koji želite konfigurirati, a zatim Konfiguriraj. Možete promijeniti sljedeće postavke:

  • Automatski pronađi postavke za proxy poslužitelje. Odaberite tu mogućnost ako želite da Player automatski pronađe postavke za proxy poslužitelj ili postavke za automatsko konfiguriranje.

  • Koristi postavke web-preglednika za proxy poslužitelje. Tu mogućnost (raspoloživu samo s protokolom HTTP) odaberite samo ako želite da Player koristi postavke za proxy poslužitelje definirane u zadanom web-pregledniku.

  • Ne koristi proxy poslužitelj. Ako odaberete tu mogućnost, Player neće pokušati komunicirati s proxy poslužiteljem tijekom povezivanja s Internetom. To obično znači da Player ne prima strujeći sadržaj s Interneta.

  • Koristi ovaj proxy poslužitelj. Unosom naziva ili IP adrese te broja priključka željenog proxy poslužitelja možete navesti proxy poslužitelj koji želite koristiti za povezivanje s Internetom. Zadani su brojevi priključka: HTTP (80) i RTSP (554). Možete odabrati i sljedeće mogućnosti:

   • Možete zaobići proxy poslužitelj za lokalne adrese ako ne želite da Player koristi proxy poslužitelj za strujanja s intraneta. Proxy poslužitelj služi kao sigurnosna zapreka između intraneta i Interneta te ćete možda trebati dodatne dozvole od administratora sustava da biste putem proxy poslužitelja dobili pristup web-stranicama.

   • Možete navesti adrese za koje ne želite koristiti proxy poslužitelje. Ako se želite povezati s računalom na intranetu, provjerite jeste li u taj okvir unijeli njegovu adresu. Za računalo s nazivom Joe1, na primjer, unesite Joe1. Možete se služiti zamjenskim znakovima da biste uskladili nazive ili adrese domene i glavnog računala, na primjer, www.*.com; 128.*, 240.*, *mojagrupa.*, *x* itd.