Zašto nije moguće prikazati privitak u programu Windows Mail?

Windows Mail blokira određene vrste privitaka koji se obično koriste za širenje virusa e‑pošte, npr. datoteke s datotečnim nastavcima .exe, .pif i .scr. Ako Windows Mail blokira privitak u e‑pošti, informativna traka prikazat će poruku u kojoj će vam dati do znanja da je program to napravio te prikazati naziv blokiranog privitka.

Iako se to ne preporučuje, pristup blokiranim privicima moguće je dopustiti. To smiju raditi samo napredni korisnici i to samo ako je pokrenut ažuran protuvirusni program.

Omogućivanje pristupa blokiranim privicima

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Alati, a zatim Mogućnosti.

  3. Kliknite karticu Sigurnost, poništite potvrdni okvir Nemoj dopustiti spremanje ili otvaranje privitaka koji bi mogli sadržavati viruse, a zatim kliknite U redu.

Napomena

  • Sve otvorene poruke koje sadrže blokirane privitke valja zatvoriti i ponovo otvoriti nakon promjene te postavke da biste mogli spremiti i otvoriti njihove privitke.