Ovdje ćete pronaći odgovore na neka uobičajena pitanja o upravljanju digitalnim pravima (DRM-u), pravima na korištenje multimedijskih sadržaja i zaštićenim datotekama u obliku Windows Media. Ako ovdje ne nađete odgovor, potražite ga na stranici s najčešćim pitanjima vezanima uz Windows Media Player na Internetu.

Pokaži sve

Što je DRM?

DRM je kratica za engleski izraz "digital rights management" – upravljanje digitalnim pravima. DRM je tehnologija koju koriste davatelji sadržaja, kao što su internetski dućani, da bi mogli nadzirati na koji se način digitalne i videodatoteke nabavljene kod njih koriste i distribuiraju. Internetski dućani prodaju i iznajmljuju pjesme i filmove na koje je primijenjen DRM.

Windows Media Player, kao i većina internetskih dućana i novih uređaja, podržava ili koristi Windows Media Digital Rights Management 10 (DRM 10). Dodatne informacije o uređajima koji podržavaju Windows Media DRM potražite na web-stranici namijenjenoj pronalaženju uređaja.

Što je zaštićena datoteka?

Zaštićena datoteka je datoteka na koju je primijenjen DRM.

Što su prava na korištenje multimedijskih sadržaja?

Prava na korištenje multimedijskih sadržaja dozvole su za korištenje zaštićene datoteke na određeni način. Davatelji sadržaja, kao što su internetski dućani, mogu odrediti na koji način smijete koristiti zaštićene datoteke koje ste od njih nabavili. Davatelj sadržaja, kao što je internetski glazbeni dućan, može vam, primjerice, odobriti reprodukciju datoteke na računalu (pravo na reprodukciju), snimanje datoteke na audio CD (pravo na snimanje) ili sinkroniziranje pjesme s prijenosnim uređajem (pravo na sinkroniziranje).

Svako pravo može imati određene podvrste. Davatelj sadržaja može vam, na primjer, dodijeliti sljedeća prava na korištenje:

 • Pravo na reproduciranje određene pjesme na vlastitom računalu neograničen broj puta

 • Pravo na sinkroniziranje te pjesme s dva prijenosna uređaja pet puta mjesečno

 • Pravo na dva snimanja pjesme na audio CD

Pohranjuju li se prava na korištenje multimedijskih sadržaja u audio ili videodatoteku?

Ne. Prava na korištenje multimedijskih sadržaja pohranjuju se na računalo odvojeno od audio ili videodatoteka. Dodatne informacije o tome kako prikazati prava na korištenje zaštićene datoteke potražite u odgovoru na pitanje o tome kako doznati na koje načine smijete koristiti zaštićenu datoteku niže u tekstu.

Što je licenca?

Licenca je drugi naziv za prava na korištenje multimedijskih sadržaja.

Kako Player koristi prava na korištenje multimedijskih sadržaja?

Kada u programu Player pokušate pokrenuti zaštićenu datoteku, on će provjeriti imate li na računalu instalirana valjana prava na korištenje multimedijskih sadržaja. Ako vam prava na korištenje multimedijskih sadržaja dopuštaju izvođenje akcije koju ste zatražili (na primjer, sinkroniziranje datoteke s uređajem), Player će izvršiti tu akciju.

Ako Player na računalu ne pronađe valjana prava na korištenje multimedijskih sadržaja ili ako vam ona ne dopuštaju izvođenje akcije koju ste zatražili, Player tu akciju neće izvršiti. Player će obično prikazati poruku o pogrešci u kojoj je naznačeno zašto program nije mogao izvršiti neku akciju, gumb PogreškaSlika gumba Greška ili gumb InformacijeSlika gumba Informacije pokraj zaštićene datoteke koju možete kliknuti ili na nju pomaknuti pokazivač.

Kako preuzeti prava na korištenje multimedijskih sadržaja?

U većini slučajeva ne morate se brinuti za preuzimanje prava na korištenje multimedijskih sadržaja. Player ih obično automatski preuzima kada je potrebno.

Može se, međutim, dogoditi da Player ne može preuzeti prava na korištenje multimedijskih sadržaja. U tim slučajevima Player obično prikaže poruku u kojoj je navedeno koje vam se mogućnosti nude. Samo slijedite upute na zaslonu.

Ako vas Player usmjeri na internetski dućan, možda ćete za nastavak morati unijeti naziv i lozinku svog računa. Internetski dućan možda će od vas zatražiti da ažurirate svoje podatke o naplati ili da platite naknadu za preuzimanje dodatnih prava na korištenje, kao što je pravo na snimanje pjesme na audio CD.

Imajte na umu da Player ne može automatski preuzimati prava na korištenje multimedijskih sadržaja ako je isključena mogućnost Automatski preuzmi prava na korištenje prilikom reproduciranja ili sinkroniziranja datoteke (ta je mogućnosti prema zadanim postavkama uključena). Da biste provjerili je li uključena, učinite sljedeće:

 1. Kliknite strelicu ispod kartice Reproducira se, zatim Dodatne mogućnosti, a potom karticu Privatnost.

 2. Provjerite je li potvrđen okvir Automatski preuzmi prava na korištenje prilikom reproduciranja ili sinkroniziranja datoteke.

Nadalje, ako se putem internetskog dućana pretplatite na pretplatnički servis za glazbu ili videozapise, preporučujemo da uključite mogućnost Automatski provjeri je li potrebno osvježiti zaštićene datoteke (ta je mogućnosti prema zadanim postavkama uključena). Kada je ta mogućnost uključena, Player redovito pregledava vašu biblioteku u potrazi za kupljenim i pretplatničkim datotekama kojima nedostaju prava na korištenje multimedijskih sadržaja, datotekama kojima su prava istekla ili onima čija će prava uskoro isteći. Zatim ta prava pokušava preuzeti s Interneta. Time se poboljšava iskustvo reprodukcije, snimanja i sinkronizacije kupljenih i pretplatničkih datoteka. Da biste provjerili je li ta mogućnost uključena, učinite sljedeće:

 1. Kliknite strelicu ispod kartice Reproducira se, zatim Dodatne mogućnosti, a potom karticu Privatnost.

 2. Provjerite je li okvir Automatski provjeri je li potrebno osvježiti zaštićene datoteke potvrđen.

Ako na računalu nema ni jednog prava na korištenje multimedijskih sadržaja za datoteke koje ste nabavili iz internetskog dućana, možda dućan nudi način za vraćanje tih prava. Dodatne informacije potražite u odgovoru na pitanje o vraćanju prava na korištenje multimedijskih sadržaja niže u tekstu.

Kako odrediti je li datoteka zaštićena?

Postoji nekoliko načina da odredite je li datoteka zaštićena:

 • Ako ste u biblioteci i želite vidjeti koje su stavke zaštićene, prikažite stupac Zaštićeno u oknu s detaljima. Pokraj svake datoteke koja je zaštićena u stupcu Zaštićeno nalazi se riječ "Da". Da biste sortirali po stupcu Zaštićeno, kliknite naziv stupca.

  Da biste saznali kako promijeniti stupce koji se prikazuju u biblioteci, pogledajte poglavlje Promjena prikaza stavki u biblioteci.

 • Ako reproducirate datoteku koju ste preuzeli na računalo, desnom tipkom miša kliknite stavku u oknu popisa, kliknite Svojstva, a zatim karticu Prava na korištenje multimedijskih sadržaja. Ako je datoteka zaštićena, u okviru Prava na korištenje multimedijskih sadržaja prikazane su licenčne odredbe. Ako u okviru Prava na korištenje multimedijskih sadržaja nije ništa prikazano, datoteka nije zaštićena, zaštićena je, ali na vašem računalu nema prava na korištenje ili pak reproducirate datoteku koja je na računalo prenesena strujanjem s Interneta (reproducirate, na primjer, pretplatnički sadržaj izravno s web-mjesta internetskog dućana).

Kako saznati na koji se način smije koristiti zaštićena datoteka?

Davatelj sadržaja određuje koja će vam prava na korištenje dodijeliti. Da biste prikazali prava na korištenje zaštićenog dokumenta, učinite sljedeće:

 1. U programu Player kliknite karticu Biblioteka.

 2. U oknu s detaljima desnom tipkom miša kliknite zaštićenu datoteku, a zatim kliknite Svojstva.

 3. Kliknite karticu Prava na korištenje multimedijskih sadržaja.

  Prava na korištenje prikazana su u okviru Prava na korištenje multimedijskih sadržaja. Ako u okviru Prava na korištenje multimedijskih sadržaja nije ništa prikazano, uzrok može biti jedno od sljedećeg:

  • Na vašem računalu nema prava na korištenje multimedijskih sadržaja za tu datoteku.

  • Prava na korištenje multimedijskih sadržaja za datoteku su istekla.

  • Datoteka nije zaštićena.

  • Datoteku niste preuzeli na računalo. Datoteka može, na primjer, biti pretplatnički sadržaj koji se strujanjem prenosi iz internetskog dućana na računalo.

U čemu je razlika između kupljenog i pretplatničkog sadržaja?

Kupljeni sadržaj odnosi se na audio ili videodatoteke koje nabavljate iz internetskog dućana i za njih plaćate jednokratnu naknadu. Kada, primjerice, kupite pjesmu, većina internetskih dućana dodijelit će vam pravo na reproduciranje, snimanje ili sinkroniziranje s vrlo malo ograničenja ili bez njih.

Pretplatnički sadržaj odnosi se na audio ili videodatoteke koje iznajmljujete iz internetskog dućana, obično uz mjesečnu naknadu. Kada, primjerice, iznajmite pjesmu, većina internetskih dućana dodijelit će vam pravo na reproduciranje te pjesme na određeno vrijeme. Neki dućani dodjeljuju i pravo na sinkroniziranje pjesme s prijenosnim uređajem ograničen broj puta. Nijedan dućan ne dodjeljuje pravo na snimanje pretplatničkih pjesmi na audio CD. Ako ne želite obnoviti pretplatu nakon isteka roka za iznajmljivanje, pretplatnički sadržaj više nećete moći reproducirati niti sinkronizirati.

Da biste odredili je li datoteka koju ste preuzeli na računalo kupljeni ili pretplatnički sadržaj, pogledajte prava na korištenje multimedijskih sadržaja za tu datoteku. Pretplatničke datoteke obično imaju navedene datume isteka u okviru Prava na korištenje multimedijskih sadržaja. Dodatne informacije o prikazu prava na korištenje potražite u odgovoru na pitanje o tome kako saznati na koji način se zaštićene datoteke smiju koristiti.

U nekim slučajevima kupljeni i pretplatnički sadržaj možete prepoznati ako prikažete stupac Ključne riječi u biblioteci. Dodatne informacije o tome kako prikazati taj stupac potražite u odjeljku Promjena prikaza stavki u biblioteci.

Dodatne informacije o korištenju internetskih dućana potražite u odjeljku Kupovina na Internetu.

Je li moguće ukloniti DRM iz datoteke?

Ne. Kada se na datoteku jednom primijeni DRM, više se ne može iz nje ukloniti.

Ako ste kopirali CD uz uključenu mogućnost Zaštiti glazbu od kopiranja, kopirane datoteke bit će zaštićene. Iako s tih datoteka ne možete ukloniti DRM, možete ih izbrisati, isključiti mogućnost Zaštiti glazbu od kopiranja i ponovo kopirati CD.

Dodatne informacije o zaštiti od kopiranja i kopiranju s medija potražite u odjeljku Kopiranje glazbe s medija: najčešća pitanja.

Što je osobna zaštita od kopiranja?

Kada kopirate CD, nudi vam se mogućnost zaštite od kopiranja datoteka na način da se te datoteke mogu reproducirati na ograničenom broju računala. Taj se postupak ponekad naziva i osobna zaštita od kopiranja da bi ga se moglo razlikovati od "standardne" zaštite od kopiranja koju internetski dućani koriste za datoteke koje imaju u ponudi. I osobna i standardna zaštita od kopiranja koriste DRM za ograničavanje načina korištenja datoteka. U slučaju osobne zaštite od kopiranja, međutim, smatra se da ste vi davatelj sadržaja (a ne internetski dućan). Dodatne informacije o zaštiti od kopiranja CD-ova s kojih kopirate potražite u odjeljku Kopiranje glazbe s medija: najčešća pitanja.

Kako stvoriti sigurnosnu kopiju prava na korištenje multimedijskih sadržaja?

Ova verzija programa Player ne dopušta stvaranje sigurnosne kopije prava na korištenje multimedijskih sadržaja. No, ovisno o porijeklu zaštićenih datoteka, svoja prava možda ćete moći vratiti putem Interneta. Dodatne informacije potražite u odgovoru na pitanje o vraćanju prava na korištenje multimedijskih sadržaja.

Kako vratiti prava na korištenje medija?

Ako se pojavi poruka o pogrešci u kojoj je navedeno da nemate prava za reproduciranje, snimanje ili sinkroniziranje datoteke, a prije ste ta prava imali, možda ćete moći riješiti problem vraćanjem prava na korištenje multimedijskih sadržaja. To je moguće učiniti na nekoliko načina:

 • Ako ste datoteku nabavili u internetskom dućanu, dućan možda nudi mogućnost vraćanja prava na korištenje multimedijskih sadržaja (licence). Neki dućani taj postupak nazivaju aktivacija računala, autorizacija računala, vraćanje biblioteke ili sinkronizacija licence.

  Postupak vraćanja prava razlikuje se od dućana do dućana. U slučaju nekih dućana morate kliknuti strelicu ispod kartice Internetski dućani, pokazati na naziv dućana, a zatim kliknuti naredbu kao što je Vrati moju biblioteku. U nekim drugim dućanima možda ćete morati kliknuti Pretraži sve trgovine na Internetu, kliknuti dućan s popisa, instalirati softver dućana, a zatim kliknuti službu za korisnike ili vezu na upravljanje računima na stranici tog dućana.

  Dućan možda ograničava koliko puta možete vratiti prava ili broj računala na kojima možete koristiti pjesme ili videozapise koje ste od njih nabavili. Neki dućani uopće ne dopuštaju vraćanje prava na korištenje multimedijskih sadržaja. Detalje o pravilima dućana potražite u službi za korisnike tog dućana ili u njegovim vezama na teme pomoći.

  Dodatne informacije o korištenju zaštićenih datoteka i internetskim dućanima potražite na web-stranici s najčešćim pitanjima o programu Windows Media Player na Internetu.

 • Ako je datoteka pjesma koju ste snimili s CD-a uz uključenu mogućnost Zaštiti glazbu od kopiranja, možda ćete reproduciranjem datoteke moći vratiti prava na korištenje. Od vas će se zatražiti da se povežete s Microsoftovom web-stranicom na kojoj je objašnjeno kako ograničeni broj puta vratiti prava.