Rad s isječcima u programu Windows Movie Maker

Uz pomoć programa Windows Movie Maker isječke možete uređivati na različite načine. Na ovome popisu navedene su različite vrste uređivanja:

 • Podjela i kombiniranje. Kada podijelite audio ili videoisječak, dobit ćete dva isječka. Jedan ili oba ta isječka možete zatim ponovo podijeliti u manje isječke, i tako dalje. Isječke također možete kombinirati da biste stvorili veće isječke.

 • Obrezivanje videoisječka. Dio audio ili videoisječka možete sakriti ili obrezati da ostali korisnici ne vide zvuk ili sliku. Ako, na primjer, videoisječak sadrži nekoliko uvodnih tamnih kadrova, njegov početak možete obrezati da se tamni kadrovi ne bi pojavljivali u objavljenom filmu.

 • Stvaranje isječaka. Možda ćete iz jednog videoisječka htjeti stvoriti nekoliko manjih isječaka, lakših za upravljanje, da biste si olakšali rad na projektu. Windows Movie Maker stvara isječke na različite načine, ovisno o izvoru isječka.

Podjela i kombiniranje isječaka.

Ako uvezete videoisječak koji je već bio razdvojen u manje isječke koji se pojavljuju u galeriji fotografija, ti se videoisječci pojavljuju i u programu Windows Movie Maker. Video i audioisječke možete ručno podijeliti u manje isječke da biste si olakšali rad s isječcima. Ako, na primjer, u neki videoisječak želite umetnuti prijelaz, podijelite ga na željenom mjestu, a potom dodajte prijelaz.

Možda imate datoteku podijeljenu u manje isječke koje želite kombinirati. Kombinirati možete samo susjedne isječke. "Susjedan" pritom znači da vrijeme početka drugog isječka slijedi odmah po vremenu završetka prvog isječka. Ako je, na primjer, video ili audiodatoteka podijeljena u isječke kad je uvezena u program Windows Movie Maker, a isječci su nazvani Isječak 1, Isječak 2 i Isječak 3, tim redoslijedom, kombinirati možete Isječak 1 i Isječak 2 te Isječak 2 i Isječak 3, ali ne Isječak 1 i Isječak 3.

Susjedne videosječke možete kombinirati na ploči scenarija/vremenskoj traci ili u oknu Sadržaj prije no isječak ili isječke dodate ploči scenarija/vremenskoj traci.

Pokaži sve

Podjela isječka

 1. U oknu Sadržaj ili na ploči scenarija/vremenskoj traci kliknite video ili audioisječak koji želite podijeliti.

 2. Ispod monitora za pretpregled kliknite Reproduciraj.

 3. Kada se u isječku približi mjesto na kojem ga želite podijeliti, kliknite Pauziraj.

 4. Ispod monitora za pretpregled poslužite se kontrolama za reprodukciju da biste pronašli mjesto na kojem želite podijeliti isječak.

 5. Ispod monitora za pretpregled kliknite gumb Podijeli.

Savjet

 • Pokazivač reprodukcije možete na traci traženja vući točno do mjesta na kojem želite podijeliti isječak.

Kombiniranje isječaka

 1. U oknu Sadržaj ili na ploči scenarija/vremenskoj traci držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim kliknite susjedne isječke koje želite kombinirati.

 2. Kliknite Isječak, a zatim Kombiniraj.

  Naziv i informacije o svojstvima prvog isječka u grupi koriste se za novi isječak, a vrijeme se tomu prilagođuje.

Savjet

 • Kombinirati možete više od dva isječka, no samo ako su uzastopni. Da biste odabrali više isječaka, kliknite prvi isječak, pritisnite i držite tipku SHIFT, a potom kliknite zadnji isječak.

Obrezivanje (skrivanje) dijelova videoisječka

Kada obrežete isječak, stvarate novu početnu i/ili završnu točku obrezivanja. Početna točka obrezivanja određuje početak reprodukcije isječka, a završna točka obrezivanja svršetak reprodukcije isječka u projektu i konačnom filmu. Kada obrezujete isječak, obrezani se dio neće zapravo ukloniti iz izvorne datoteke, samo se neće pojaviti u projektu ili objavljenom filmu.

Pokaži sve

Obrezivanje videoisječka

 1. Ako ste u prikazu ploče scenarija, kliknite Prikaz, a potom Vremenska traka.

 2. Na vremenskoj traci kliknite isječak koji želite obrezati.

 3. Upotrijebite kontrole za reprodukciju, koje se nalaze ispod monitora za pretpregled, da biste pronašli mjesto na kojem želite obrezati isječak.

 4. Učinite sljedeće:

  • Kada se pokazivač reprodukcije nađe na mjestu na kojem želite da se odabrani video ili audioisječak reproducira, kliknite Isječak, a potom Početak obrezivanja.

  • Kada se pokazivač reprodukcije nađe na mjestu na kojem želite da se odabrani video ili audioisječak prestane reproducirati, kliknite Isječak, a potom Kraj obrezivanja.

Napomene

 • Da biste postavili početnu i završnu točku obrezivanja, na isječku možete povući i ručice za obrezivanje. Ručice za obrezivanje pojavljuju se u obliku crnih trokutića na početku i na kraju isječka nakon što kliknete isječak na vremenskoj traci. Kada ga držite iznad ručice za obrezivanje, pokazivač se pretvara u crvenu dvosmjernu strelicu. Kliknite i povlačite ručicu za obrezivanje da biste postavili novu početnu ili završnu točku obrezivanja.

  Sljedeća slika pokazuje ručicu za obrezivanje:

  Slika obrezivanja isječka
  Obrezivanje isječka
 • Da biste na vremenskoj traci jasnije vidjeli isječak, jedanput ili nekoliko puta kliknite gumb Zumiraj vremensku traku. Gumb Zumiraj vremensku traku na alatnoj se traci vremenske trake pojavljuje u obliku povećala sa znakom plusa.

Poništavanje obrezivanja isječka

 1. Ako se nalazite u prikazu ploče scenarija, kliknite Prikaz, a potom Vremenska traka.

 2. Kliknite obrezani isječak na vremenskoj traci, zatim Isječak, a potom Očisti točke obrezivanja.

Stvaranje isječaka

Možda ćete od jednog videoisječka htjeti stvoriti nekoliko manjih isječaka, jednostavnijih za upravljanje, da biste si olakšali rad na projektu. Windows Movie Maker kreira isječke na različite načine, ovisno o izvoru isječka. Ako izvorni isječak potječe s digitalne videokamere (DV), Windows Movie Maker kreira isječke na temelju vremenskih oznaka koje DV kamera umeće prilikom snimanja izvornog videozapisa te na temelju znatnih izmjena sličica u videozapisu.

 1. U oknu Sadržaj odaberite videoisječak za koji želite stvoriti isječke.

 2. Kliknite Alati, a potom Stvori isječke.

Napomena

 • Isječci se mogu stvarati automatski za datoteke u obliku zapisa Windows Media Video (WMV) i videodatoteke u obliku zapisa Audio-Video Interleaved (AVI) koje koriste DV kodek. Za ostale oblike zapisa videodatoteka isječci se ne mogu automatski stvarati uz pomoć mogućnosti stvaranja isječaka pa se videodatoteka pojavljuje kao jedan veliki videoisječak u programu Windows Movie Maker. Veliki videoisječak možete ručno podijeliti da biste dobili manje isječke.