Pomoću navigacijskog okna možete se izravno kretati do mapa koje sadrže datoteke koje su vam potrebne. Pomoću njega možete otvoriti i spremljena pretraživanja.

Slika navigacijskog okna
Navigacijsko okno
Pokaži sve

Otvaranje mape

 • Da biste otvorili mapu koja je u navigacijskom oknu prikazana u području Omiljene veze (primjerice, mapu Dokumenti), kliknite mapu.

 • Da biste otvorili mapu koja se ne nalazi u omiljenim vezama, klikom na Mape pri dnu navigacijskog okna otvorite popis mapa, a zatim kliknite željenu mapu. Da biste zatvorili popis mapa, ponovo kliknite Mape. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, učinite to.

  Slika popisa mapa u navigacijskom oknu
  Popis mapa u navigacijskom oknu

Otvaranje spremljenog pretraživanja

 • U navigacijskom oknu kliknite Pretraživanja, a zatim dvokliknite spremljeno pretraživanje koje želite otvoriti.

Prilagodba navigacijskog okna

Navigacijsko okno možete prilagoditi na sljedeće načine:

 • Da biste vezu u navigacijskom oknu pomaknuli prema gore ili prema dolje, povucite je na željeno mjesto.

 • Da biste u navigacijsko okno dodali spremljeno pretraživanje, povucite ga iz mape u kojoj se nalazi na željeno mjesto u navigacijskom oknu. I mape s popisa mapa pri dnu navigacijskog okna možete povući u područje Omiljene veze pri vrhu navigacijskog okna. Na taj ćete način imati brz pristup mapama i pretraživanjima koja često koristite.

 • Da biste preimenovali mapu ili pretraživanje u navigacijskom oknu, desnom tipkom miša kliknite mapu ili pretraživanje, a zatim kliknite Preimenuj. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite tipku ENTER. Izvorna se mapa ili pretraživanje time neće preimenovati. Preimenovat će se samo veza u navigacijskom oknu.

 • Da biste iz navigacijskog okna uklonili stavku, kliknite je desnom tipkom miša, a zatim kliknite Ukloni vezu. Izvorna se mapa ili pretraživanje time neće izbrisati. Izbrisat će se samo veza u navigacijskom oknu.

 • Da biste u navigacijsko okno vratili zadane omiljene veze, desnom tipkom miša kliknite prazno područje navigacijskog okna, a zatim kliknite Vrati zadane omiljene veze.