Pisanje poruke e‑pošte

Sastavljanje poruke e‑pošte nalik je pisanju bilješke u programu za obradu teksta. Kada završite sastavljanje poruke, unesite primateljevu adresu e‑pošte i naslov poruke u odgovarajuće okvire i poruka je spremna za slanje.

Imajte na umu da morate za sebe stvoriti račun e‑pošte u programu Windows Mail da biste mogli slati poruke e‑pošte.

 1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

 2. Kliknite izbornik Datoteka, pokažite na Novo, a zatim kliknite Mail Message da biste otvorili novi prozor za sastavljanje poruke.

 3. U okvir Prima: unesite adresu e‑pošte svakog primarnog primatelja. U okvir Kopija: unesite adresu e‑pošte svakog sekundarnog primatelja kojem želite poslati kopiju poruke. Ako poruku šaljete na više adresa, odvojite adrese točkom sa zarezom.

 4. U okvir Predmet: unesite naslov poruke.

 5. Kliknite glavni prozor poruke i napišite poruku.

 6. Kada ste zadovoljni porukom, učinite jedno od sljedećeg:

  • Da biste odmah poslali poruku, kliknite gumb Pošalji.

  • Da biste poruku poslali kasnije, kliknite izbornik Datoteka, a zatim Pošalji kasnije.

   Poruka će biti poslana kada sljedeći put kliknete gumb Slanje/Primanje.

Savjet

 • Ako pišete dugu poruku i želite je dovršiti kasnije, možete je spremiti u bilo kojem trenutku. Da biste spremili poruku, kliknite izbornik Datoteka, a zatim Spremi. Spremljene i neposlane poruke pohranjuju se u mapu Skice.