Ispis, skeniranje i faksiranje pomoću računala

Uz operacijski sustav Microsoft Windows XP računalo možete koristiti za ispis na papiru. Možete koristiti skener da biste slike na papiru pretvorili u računalne slikovne datoteke koje jednostavno možete spremiti i podijeliti s drugima. Ili možete koristiti pisač ili skener koji je opremljen značajkom za faksiranje da biste elektroničke dokumente slali i primali na računalo, putem telefonske linije, odnosno na udaljeni uređaj za faksiranje ili s njega.

Ispis datoteke na papiru

 1. Otvorite dokument, web-stranicu ili poruku e-pošte koju želite ispisati.

 2. Kliknite izbornik Datoteka, a zatim Ispiši.

 3. U dijaloškom okviru Ispis pregledajte raspon stranica i broj primjeraka. Ako želite promijeniti kvalitetu ispisa ili druge postavke pisača, kliknite gumb Preference, a zatim kliknite Ispiši.

  Operacijski sustav Windows XP ispisat će vaš dokument.

Skeniranje pomoću Čarobnjaka za skener i kameru

 1. Dokument koji želite skenirati umetnite u skener.

 2. Kliknite Start, kliknite Svi programi, kliknite Pomagala, a zatim kliknite Čarobnjak za skener i kameru.

 3. Prikazat će se Čarobnjak za skener i kameru. Kliknite Dalje.

 4. Na stranici Odabir preferenci skeniranja kliknite mogućnost Vrsta slike koja najbolje odgovara papiru koji skenirate, a zatim kliknite Dalje.

 5. Na stranici Naziv i odredište slike unesite naziv slike, odaberite JPG kao datotečni format, odaberite mapu u koju želite spremiti skeniranu sliku, a zatim kliknite Dalje.

 6. Operacijski sustav Windows XP skenirat će vaš dokument. Na stranici Ostale mogućnosti kliknite Ništa. Zatim kliknite Dalje.

 7. Na stranici Dovršavanje Čarobnjaka za skener i kameru možete pregledati skenirani dokument klikom na prikazanu vezu. Ako niste zadovoljni rezultatima, kliknite Natrag da biste se vratili na stranicu Odabir preferenci skeniranja, prilagodili postavke i ponovo pokušali skenirati. Ponavljajte postupak dok ne dobijete zadovoljavajuće rezultate. Kliknite Završi da biste zatvorili čarobnjak i otvorili mapu sa skeniranim dokumentom.

  Skenirani dokument možete poslati e-poštom ili ga faksirati drugima.

Faksiranje

Faksove možete slati i primati putem faksa/modema računala. Ako je dokument koji želite faksirati na papiru, prvo ga skenirajte, a zatim pošaljite skeniranu sliku. Kada primite faks, računalo će ga spremiti kao slikovnu datoteku koju možete spremiti ili ispisati.

Da biste računalo pripremili za slanje i primanje faksova, prvo modem računala priključite na telefonsku liniju pomoću standardnog telefonskog kabela. Zatim pripremite računalo.

Pokaži sve

Instaliranje komponente za faksiranje

 1. Prijavite se kao administrator računala. Ako niste sigurni je li vaš račun administratorski račun, možete pokušati instalirati komponentu za faksiranje. Ako vaš račun nema povlastice administratora računala, prikazat će se poruka i postavljanje će se prekinuti.

 2. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 3. Na Upravljačkoj ploču kliknite Dodavanje ili uklanjanje programa.

 4. Kliknite Dodavanje/uklanjanje komponenti sustava Windows da biste pokrenuli Čarobnjak za komponente sustava Windows.

 5. Na popisu Komponenteodaberite potvrdni okvir Faks servisi, a zatim kliknite Dalje. Ako je potvrdni okvir Faks servisi već odabran, kliknite Odustani. U tom slučaju ne morate instalirati komponentu za faksiranje.

 6. Postavljanje će instalirati komponentu za faksiranje. Ako se to od vas zatraži, umetnite CD operacijskog sustava Microsoft Windows XP CD, a zatim kliknite U redu.

 7. Kliknite Završi, a zatim Zatvori. Prijeđite na sljedeći odjeljak da biste konfigurirali faks servis.

Konfiguriranje faks servisa

 1. Kliknite Start, kliknite Svi programi, kliknite Pomagala, kliknite Komunikacija, kliknite Faks, a zatim kliknite Faks konzola.

 2. Pokrenut će se Čarobnjak za konfiguriranje faksiranja. Kliknite Dalje.

 3. Na stranici Podaci o pošiljatelju unesite informacije za koje želite da se prikazuju na naslovnici faksa. Ne morate ispuniti sve okvire. Zatim kliknite Dalje.

 4. U Čarobnjaku za konfiguriranje faksiranja prikazat će se stranica Odabir uređaja za slanje i primanje faksova. Ako želite primati dolazne faksove, odaberite potvrdni okvir Omogući primanje. Ako telefonska linija priključena na računalo služi samo za faksiranje, kliknite Automatski odgovori nakon. Ako na dolazne faksove želite odgovarati ručno, kliknite Ručni odgovor. Zatim kliknite Dalje.

 5. Na stranici Transmitting Subscriber Identification (TSID) podatke koje želite koristiti unesite u okvir TSID. Ti se podaci obično sastoje od broja faksa i naziva tvrtke ili vašeg imena. Kliknite Dalje.

 6. Na stranici Called Subscriber Identification (CSID) unesite svoje podatke u okvir CSID. CSID koji unesete prikazat će se na uređaju za faksiranje s kojeg se faks šalje. Pomoću tog broja možete provjeriti šaljete li faks ispravnom primatelju. CSID obično je isti kao TSID. Kliknite Dalje.

 7. Na stranici Mogućnosti usmjeravanja odaberite želite li automatski ispisati faks. Ako dolazne faksove ne želite automatski ispisivati, oni će biti dostupni u Faks konzoli. Odaberite potvrdni okvir Ispiši na ako svaki od primljenih faksova želite automatski ispisati. Zatim kliknite Dalje.

 8. Na stranici Dovršavanje Čarobnjaka za konfiguriranje faksiranja kliknite Završi.

 9. Čarobnjak za faksiranje će se zatvoriti, a otvorit će se Sigurnosno upozorenje operacijskog sustava Windows. Ako se prikaže odzivnik, kliknite Deblokiraj.

  Vaše računalo sada je spremno za slanje i, ako ste tako odabrali, primanje faksova. Faks konzolu možete koristiti za pregled dolaznih i izlaznih faksova te za ručno primanje faksa.

Slanje faksa

 1. Otvorite dokument, web-stranicu ili poruku e-pošte koju želite faksirati.

 2. Na izborniku Datoteka kliknite Ispiši.

 3. U dijaloškom okviru Ispis, pod Odabir pisača kliknite Faks, a zatim kliknite Ispiši.

 4. Na stranici Dobro došli u Čarobnjak za konfiguriranje faksiranja kliknite Dalje.

 5. Na stranici Podaci o primatelju unesite ime primatelja u okvir Prima. Unesite primateljev broj faksa u okvir Broj faksa. Ako faks želite poslati višestrukim primateljima, podatke o primatelju unesite u odgovarajuće okvire, a zatim kliknite Dodaj. Primatelj će se prikazati na popisu, a okviri će biti prazni da biste mogli unijeti podatke o dodatnom primatelju. Kada ste gotovi s dodavanjem primatelja, kliknite Dalje.

 6. Na stranici Priprema naslovnice odaberite okvir Odaberite predložak naslovnice sa sljedećim podacima. Kliknite željeni predložak na popisu Predložak naslovnice. Ispunite okvir Redak predmeta i, ako želite, okvir Bilješka. Zatim kliknite Dalje.

 7. Na stranici Raspored kliknite Dalje.

 8. Na stranici Dovršavanje Čarobnjaka za slanje faksiranja kliknite Završi.

  Vaše računalo automatski će se povezati s udaljenim uređajem za faksiranje i poslati faks s naslovnicom. Ako izvornik u papirnatom obliku, prvo ga skenirajte, a zatim faksirajte skeniranu sliku.

Pregled primljenih faksova

 1. Kliknite Start, kliknite Svi programi, kliknite Pomagala, kliknite Komunikacija, kliknite Faks, a zatim kliknite Faks konzola.

 2. Na Faks konzoli kliknite Primljeno. Primljeni faksovi prikazuju se u desnom oknu.

Ručno primanje faksa

 1. Kliknite Start, kliknite Svi programi, kliknite Pomagala, kliknite Komunikacija, kliknite Faks, a zatim kliknite Faks konzola.

 2. Kliknite Datoteka, a zatim Odmah primi faks.

  Prikazat će se Nadzor faksa i čekati na dolazni faks. Kada telefon zazvoni, Nadzor faksa automatski će odgovoriti na poziv, povezati se s udaljenim uređajem za faksiranje i primiti faks. Nakon što primite faks, Nadzor faksa možete ostaviti otvorenim da biste automatski primili još faksova ili ga možete zatvoriti ako faksove želite primati ručno.