Postavljanje sustava Windows XP za više jezika unosa

U sustavu Windows XP možete postaviti više jezika unosa, a zatim se između njih prebacivati pomoću samo dva klika tipkom miša. Ako se računalo koristi u višejezičnom kućanstvu, svaki korisnički račun možete konfigurirati s drugim jezikom unosa.

Dodavanje jezika unosa

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice.

 3. Kliknite Dodaj druge jezike.

 4. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice, na kartici Jezici kliknite Detalji.

 5. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici, na kartici Postavke kliknite Dodaj.

 6. U dijaloškom okviru Dodavanje ulaznog jezika kliknite popis Ulazni jezik i odaberite željeni jezik i narječje. Ako želite promijeniti standardni raspored tipkovnice, kliknite popis Raspored tipkovnice/IME i odaberite novi raspored tipkovnice. Zatim kliknite U redu.

 7. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici, na kartici Postavke kliknite popis Zadani ulazni jezik i odaberite jezik koji ćete najčešće koristiti. Jezik koji odaberete kao zadani prikazat će se prilikom pokretanja računala.

 8. Da biste dodali još jezika, vratite se na korak 5 ili, ako ste gotovi s dodavanjem jezika, kliknite U redu.

 9. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice, ako je potrebno, uključite potvrdne okvire Instaliraj datoteke za složene skripte i jezike koji se pišu zdesna ulijevo i Instaliraj datoteke za istočnoazijske jezike.

 10. Kliknite karticu Regionalne odrednice. Kliknite popis Standardi i oblikovanja, a zatim odaberite svoju regiju.

 11. Kliknite popis Mjesto, a zatim odaberite svoje mjesto

 12. Kliknite U redu da biste spremili postavke.

Prebacivanje između jezika unosa

 1. Ako je na računalo instalirano više jezika unosa, sustav Windows XP u donjem desnom kutu prikazuje jezičnu traku, pored sata sustava. Na jezičnoj traci prikazuje se kratica od dva slova za jezik unosa koji je trenutno odabran.

 2. Kliknite gumb jezične trake, zatim odaberite jezik i narječje koje želite koristiti.

Napomena

 •  Novi jezik prikazat će se za najviše jednu minutu.