Na pomolu su poboljšanja u okruženju za Outlook.com, ali vaša lozinka, korisničko ime i podaci neće se promijeniti.
Važno: ako je na vašem računu provedena nadogradnja, podaci iz ovoga članka možda se više ne odnose na vas. Idite na odjeljak Dobro došli na Outlook na webu za dodatne informacije.

Korištenje pseudonima za dodavanje adresa e-pošte računu

Pseudonim je dodatna adresa e-pošte za Microsoftov račun. Koristi istu ulaznu poštu, popis kontakata i postavke računa kao i primarni pseudonim. Na račun se možete prijaviti pomoću bilo kojeg pseudonima – svi koriste istu lozinku. Putem pseudonima možete poslati e-poštu bez obzira na to koristite li Outlook ili neki uređaj, npr. telefon.

Pseudonim je i najbolji način za promjenu adrese e-pošte, a da pritom zadržite postojeću poštu. Dodajte pseudonim pa ga postavite kao primarnu adresu. Potom možete zadržati ili ukloniti izvornu adresu. Ako imate adresu e-pošte na domeni @hotmail.com, @live.com ili @MSN.com i želite dodati novu adresu e-pošte, preporučuje se dodavanje pseudonima.

Napomena

 • Na nekim će se mjestima, kao što su Windows 8 i Xbox 360 prikazivati samo primarni pseudonim, ali se na njim možete prijaviti pomoću bilo kojeg.

Pokaži sve

Dodavanje pseudonima na račun

 1. Prijavite se na web-mjesto Microsoftova računa.

 2. Odaberite Vaši podaci.

 3. Odaberite Upravljanje adresom e-pošte ili telefonskim brojem za prijavu.

 4. Odaberite Dodaj pseudonim za e-poštu.

 5. Unesite novu adresu e-pošte, a zatim kliknite Dodaj pseudonim. Ako je adresa koju ste zatražili zauzeta, od vas će se zatražiti da unesete drugu adresu.
  – ili –
  Odaberite Dodaj postojeću adresu e-pošte kao pseudonim za Microsoftov račun, unesite postojeću adresu e-pošte, a zatim odaberite Dodaj pseudonim.

Napomene

 • Možete stvoriti do deset pseudonima godišnje, ukupno najviše do deset po računu. Pseudonim se brisanjem uklanja s računa, ali ne i iz godišnjeg ograničenja.

 • Postojeće adrese na domenama @hotmail.com, @live.com, Outlook.com i @msn.com ne mogu se dodati kao pseudonimi.

 • Pseudonim možete stvoriti i pomoću adrese e-pošte drugih davatelja usluge kao što su Gmail, Yahoo! Plus ili AIM Mail ako tu adresu niste koristili za stvaranje Microsoftova računa.

Promjena primarnog pseudonima

Vaš primarni pseudonim prikazuje se na uređajima kao što su Xbox, Surface i Windows Phone, a to je i adresa e-pošte s koje OneDrive šalje obavijesti kad omogućite zajedničko korištenje.

 1. Prijavite se na web-mjesto Microsoftova računa.

 2. Odaberite Vaši podaci.

 3. Odaberite Upravljanje adresom e-pošte ili telefonskim brojem za prijavu.

 4. Pokraj pseudonima koji želite postaviti kao primarni odaberite Postavi kao primarni.

Napomene:

  • primarni pseudonim možete mijenjati do dva puta tjedno.

  • Ako primarni pseudonim završava nastavkom @hotmail.com, @msn.com ili @live.com i promijenite ga, nećete ga više moći postaviti kao primarni.

Ako vam se prikaže ova poruka: Nažalost, Outlook nije uspio dovršiti ovaj zahtjev. Ako vam se ta poruka nastavi prikazivati, idite na status servisa i provjerite postoji li problem sa servisom Outlook, problem možete pokušati riješiti na nekoliko načina:

Uklanjanje pseudonima s računa

 1. Prijavite se na web-mjesto Microsoftova računa.

 2. Odaberite Vaši podaci.

 3. Odaberite Upravljanje adresom e-pošte ili telefonskim brojem za prijavu.

 4. Uz pseudonim koji želite ukloniti odaberite Ukloni. Ako nakon 30 dana ne zatražite adresu, postat će dostupna svim korisnicima koji je žele.

Napomena

 • Ako uklonite pseudonim iz EASI računa, ta će adresa odmah postati dostupna svima koji je žele koristiti.

  Ako uklonite adresu e-pošte @hotmail ili @MSN, nećete je moći oporaviti.

Automatsko sortiranje pošte poslane pseudonimima

Svu poštu poslanu pseudonimu možete automatski proslijediti u odabranu mapu.

 1. Na navigacijskoj traci servisa Outlook.com odaberite Postavke, a zatim Mogućnosti.

 2. U odjeljku Prilagođavanje servisa Outlook kliknite Pravila za sortiranje novih poruka, a zatim novo.

 3. U prvom okviru odaberite Primatelj sadrži, a u drugi okvir unesite pseudonim za koji želite stvoriti pravilo.

 4. U trećem okviru odaberite Premjesti u.

 5. U četvrtom okviru odaberite mapu ili stvorite novu, a zatim je odaberite.

 6. Kliknite Stvori pravilo.

Postavljanje pseudonima kao zadane adrese za slanje

 1. Na navigacijskoj traci servisa Outlook.com odaberite Postavke, a zatim Mogućnosti

 2. U odjeljku Upravljanje računom kliknite Vaši računi e-pošte.

 3. U odjeljku Zadana adresa pošiljatelja odaberite zadani račun.

Adresu s koje će se e-pošta slati možete promijeniti i dok sastavljate poruku e-pošte.

 1. U ulaznoj pošti kliknite Novo.

 2. Uz naziv računa u gornjem lijevom kutu kliknite strelicu prema dolje.

  Strelica prema dolje pokraj adrese pošiljatelja
 3. Odaberite adresu s koje želite poslati poruku e-pošte.

Dodatnu pomoć s uređivanjem svojih podataka zatražite od službe za podršku.