Dodavanje alatne trake na programsku traku


Alatna je traka redak, stupac ili skupina gumba ili ikona koji označavaju zadatke koje možete izvršavati unutar programa. Neke se alatne trake mogu pojaviti na programskoj traci.

Slika izbornika Alatne trake na programskoj traci
Dodavanje alatne trake na programsku traku
  1. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na programskoj traci, a zatim pokažite na Alatne trake.

  2. Kliknite bilo koju stavku s popisa da biste je dodali ili uklonili. Nazivi alatnih traka koji pokraj sebe imaju kvačicu već se nalaze na programskoj traci.Potrebna vam je dodatna pomoć?