Primjena regionalnih i jezičnih postavki na rezervirane korisničke račune


Kada za računalo odaberete regionalne i jezične postavke, npr. zadani ulazni jezik ili raspored tipkovnice, te postavke možete primijeniti na posebne račune u sustavu Windows pod nazivom rezervirani korisnički računi. Rezervirani korisnički računi obuhvaćaju zadani korisnički račun i sistemske račune. Opis tih računa slijedi u daljnjem tekstu.

  1. Da biste otvorili prozor Regionalne i jezične mogućnosti, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, zatim Sat, jezik i regija, a potom Regionalne i jezične mogućnosti.

  2. Kliknite karticu Administrativne mogućnosti, a zatim Kopiranje postavki. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

  3. Učinite jedno od sljedećega:

    • Da biste kopirali trenutne postavke u zadani korisnički račun, potvrdite okvir Novi korisnički računi. Zadani se račun koristi kao predložak za stvaranje novih korisničkih računa. Ta postavka omogućuje administratorima podešavanje zadanog oblika, rasporeda tipkovnice i jezika prikaza za nove korisnike. Nakon kopiranja postavki u zadani korisnički račun, svaki novi korisnički račun otvoren na računalu koristit ćete postavke. Promjena ne utječe na postojeće korisničke račune.

    • Da biste kopirali trenutne postavke na zaslon dobrodošlice i u druge sistemske račune (lokalni sustav, lokalni servis i mrežni servis), potvrdite okvir Zaslon dobrodošlice i računi sustava. Sistemski su računi posebni računi koje koriste Windowsservisi. Ta postavka omogućuje administratorima određivanje jezika prikaza i rasporeda tipkovnice za zaslon dobrodošlice. Njome se postavlja i jezik prikaza korisnicima koji ga nisu odredili sami.Potrebna vam je dodatna pomoć?