Snimanje CD-ova i DVD-ova u sustavu Windows Media Center


U sustavu Windows Media Center dostupno je mnogo mogućnosti snimanja CD-ova i DVD-ova. Da biste odredili koja vam mogućnost najbolje odgovara, korisno je znati na koji način želite koristiti snimljeni disk.

Da biste snimili CD, CD snimač mora biti instaliran ili povezan s vašim računalom. Vrsta CD-a za snimanje koju je potrebno koristiti ovisi o vrstama koje podržava CD snimač te o vrsti diska koju preferirate. Kada snimate CD-ove, možete se koristiti praznim CD-R ili CD-RW diskom za snimanje, no CD-RW diskovi ne mogu se reproducirati putem svih CD reproduktora.

Moguće je da su neke digitalne medijske datoteke zaštićene. Ako jesu, njihovo snimanje na CD-ove ili DVD-ove može biti onemogućeno, ovisno o pravima za korištenje medijskih sadržaja povezanima s datotekom.

Pokaži sve

Što je potrebno?

Za početak rada potrebno vam je sljedeće:

 • CD ili DVD snimač (naziva se i pogon za snimanje CD-ova ili DVD-ova).

  Gotovo sva novija računala sadrže CD snimač za snimanje audio i podatkovnih CD-ova. Neka računala sadrže kombinirani CD/DVD snimač za snimanje audio CD-ova, podatkovnih CD-ova i podatkovnih DVD-ova.

  Ako niste sigurni kakav snimač imate, provjerite dokumentaciju koju ste dobili s računalom.

 • Prazan CD ili DVD.

  Vrsta praznog diska koji vam je potreban ovisi o tome kakav snimač imate te kakav disk želite stvoriti.

  Za audio CD-ove: CD-R format je dobar izbor jer je relativno jeftin, a i kompatibilan je s najširim rasponom uređaja za reprodukciju.

  Za podatkovne CD-ove: CD-R format udovoljava potrebama većine korisnika. No ako želite zadržati mogućnost naknadnog brisanja diska i dodavanja novih datoteka, odaberite CD-RW format. Imajte pritom na umu da su CD-RW diskovi skuplji od CD-R diskova te da se CD-RW diskovi ne mogu reproducirati putem svih CD reproduktora.

  Za podatkovne DVD-ove: Odaberite DVD-R ili DVD+R diskove ako želite samo jednom dodati datoteke. No ako želite zadržati mogućnost naknadnog brisanja diska i dodavanja novih datoteka, odaberite DVD-RW ili DVD+RW format. Imajte na umu da neki DVD snimači podržavaju sve navedene vrste diskova, a neki podržavaju samo određene vrste diskova. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili s računalom.

Snimanje snimljene TV emisije ili drugih videodatoteka na DVD-Video disk

Snimljene TV emisije i ostale videodatoteke možete snimiti na DVD, koji zatim možete reproducirati putem standardnog DVD reproduktora.

 1. Kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Media Center.
 2. Ako Media Center nije u načinu prikaza preko cijelog zaslona, kliknite gumb MaksimizirajSlika gumba Maksimiziraj.
 3. U DVD snimač umetnite prazan DVD za snimanje.

 4. Kliknite obavijest Snimi CD ili DVD koja se pojavi.

  Ako ne vidite tu obavijest, na početnom zaslonu sustava Windows Media Center pomaknite se na mogućnost Zadaci, a zatim kliknite Snimi CD/DVD.

 5. Na stranici Odabir formata diska kliknite Video DVD, a zatim Dalje.

 6. Unesite naziv DVD-a, a zatim kliknite Dalje.

 7. Na stranici Odabir medija kliknite Snimljeni TV program ili Biblioteka videozapisa, a zatim Dalje.

 8. Odaberite stavke koje želite snimiti (kvačica se pojavljuje na stavki ili pored stavke koju ste odabrali) te zatim kliknite Dalje.

 9. Ako želite dodati još TV emisija ili videodatoteka na disk, kliknite Dodaj još na stranici Pregledavanje i uređivanje popisa.

 10. Ponovite korake od 5 do 7 da biste pridodali sve snimljene TV emisije i videozapise koje želite snimiti.

 11. Na stranici Pregledavanje i uređivanje popisa kliknite Snimi DVD.

 12. U okviru Inicijaliziranje kopije kliknite Da.

 13. Kada se disk snimi, u obavijesti Dovršavanje snimanja kliknite Gotovo.

Napomene

 • Snimanje TV emisija na DVD-ove može potrajati dulje vrijeme, ovisno o tri čimbenika: duljini dodanih videodatoteka, sistemskim resursima računala te o brzini DVD snimača.

 • Da biste reproducirali ili snimali TV program uživo u sustavu Windows Media Center, potrebna vam je analogna ili digitalna TV kartica. Ako uz računalo niste dobili TV karticu, možda je možete dodati. Informacije o nabavi TV kartice potražite u odjeljku Što je potrebno znati prije dodavanja TV kartica za korištenje u sustavu Windows Media Center?.

Stvaranje DVD-a s dijaprojekcijom i glazbom

Stvaranje DVD-a s dijaprojekcijom i snimanje na DVD za snimanje. DVD s dijaprojekcijom sadrži slike koje se izmjenjuju dok u pozadini svira glazbena podloga. DVD-ovi s dijaprojekcijom mogu se reproducirati u DVD reproduktorima ili na drugim računalima.

Kada reproducirate dijaprojekciju sa snimljenog DVD-a, slike se prikazuju u razmaku od sedam sekundi, redoslijedom kojim ste ih dodali na DVD. Glazbena podloga također se reproducira redoslijedom kojim je dodana. Moguće je stvoriti i dijaprojekcije bez glazbe, dovoljno je ne pridodati glazbene datoteke.

 1. Kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Media Center.
 2. Ako Media Center nije u načinu prikaza preko cijelog zaslona, kliknite gumb MaksimizirajSlika gumba Maksimiziraj.
 3. U DVD snimač umetnite prazan DVD za snimanje.

 4. Kliknite obavijest Snimi CD ili DVD koja se pojavljuje.

  Ako ne vidite tu obavijest, na početnom zaslonu sustava Windows Media Center pomaknite se na mogućnost Zadaci, a zatim kliknite Snimi CD/DVD.

 5. Na stranici Odabir formata diska kliknite DVD s dijaprojekcijom, a zatim Dalje.

 6. Unesite naziv dijaprojekcije, a zatim kliknite Dalje.

 7. Na stranici Odabir medija kliknite stavku Glazbena biblioteka, a zatim Dalje.

 8. Na stranici Odabir glazbe kliknite audiodatoteke koje želite dodati dijaprojekciji te zatim kliknite Dalje.

 9. Na stranici Pregledavanje i uređivanje popisa kliknite Dodaj još.

 10. Na stranici Odabir medija kliknite Biblioteka slika, a zatim Dalje.

 11. Na stranici Odabir slika kliknite mapu koja sadrži slike koje želite umetnuti u dijaprojekciju, zatim kliknite svaku pojedinu sliku koju želite umetnuti, a potom kliknite Dalje.

 12. Nakon što u dijaprojekciju dodate sve slike i svu glazbu, na stranici Pregledavanje i uređivanje popisa kliknite Snimi DVD.

 13. U okviru Inicijaliziranje kopije kliknite Da.

 14. Kada se disk snimi, u obavijesti Dovršavanje snimanja kliknite Gotovo.

Napomena

 • Neovlašteno korištenje i/ili kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima smatra se kršenjem zakona o autorskim pravima u SAD-u i/ili drugim državama/regijama. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvaća, ali ne isključivo, softver, dokumentaciju, grafiku, riječi pjesama, fotografije, crteže, animacije, filmske i videoisječke te zvuk i glazbu (uključujući glazbu kodiranu kao MP3). Kršenje američkih i međunarodnih zakona o autorskim pravima kažnjivo je prema građanskom i kaznenom zakonu.Potrebna vam je dodatna pomoć?