Ako je PC opremljen bežičnim (Wi-Fi) mrežnim prilagodnikom, vidjet ćete ikonu bežične mreže Ikona bežične mreže kada kliknete gumbić Postavke. Windows automatski prepoznaje bežične mreže u dosegu.

Prikaz popisa bežičnih mreža

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite ikonu bežične mreže (Ikona bežične mreže ).

Ako Windows ne pronalazi mrežu za koju smatrate da je u dometu PC-ja, razlog bi moglo biti nešto od sljedećeg.

Problemi
Moguća rješenja

Isključen je prekidač za bežičnu vezu na PC-ju.

Većina prijenosnika i tableta opremljena je prekidačem za bežičnu vezu koji se nalazi na prednjem ili bočnom dijelu kućišta. Ako na vašem prijenosniku ili tabletu postoji taj prekidač, provjerite je li uključen. Na nekim se prijenosnicima taj prekidač uključuje i isključuje pomoću kombinacije funkcijskih tipki. Informacije o položaju prekidača za bežičnu vezu potražite u dokumentaciji koju ste dobili s PC-jem.

Uključen je način rada u zrakoplovu.

Isključivanje načina rada u zrakoplovu

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite ikonu bežične mreže (Ikona bežične mreže ).
 3. Provjerite je li mogućnost Način rada u zrakoplovu postavljena na Isključeno.

PC je predaleko od bežičnog usmjerivača ili pristupne točke.

Približite računalo usmjerivaču ili pristupnoj točci. Ako koristite prijenosni PC, pokušajte se kretati s njim ne biste li odredili doseg bežičnog signala te pronašli najbolje mjesto za korištenje PC-ja.

Ako se ne možete približiti usmjerivaču ili pristupnoj točci, razmislite o kupnji i ugradnji vanjske antene za bežičnu mrežnu karticu kojom biste poboljšali prijam. Da biste saznali možete li ugraditi dodatnu antenu, pročitajte informacije koje ste dobili uz bežičnu mrežnu karticu.

Usmjerivač i mrežna kartica u PC-ju možda ne funkcioniraju jedno s drugim.

Da bi funkcionirali, mrežna kartica u PC-ju mora koristiti standard bežične veze jednak standardu bežične veze usmjerivača ili stariji od njega. Ako, na primjer, mrežni prilagodnik u PC-ju koristi standard bežične veze 802.11n (zove se i Wireless-N), a usmjerivač 802.11g, (zove se i Wireless-G), nećete moći povezati ih jer je standard Wireless-G starija verzija koja ne prepoznaje Wireless-N. No ako usmjerivač koristi Wireless-N, a mrežna kartica u PC-ju koristi Wireless-G, moći ćete povezati ako je usmjerivač postavljen na mješoviti način rada jer Wireless-N funkcionira s nekim ili svim starijim standardima (802.11a, 802.11b i 802.11g).

Bežični usmjerivač ili pristupna točka isključeni su ili ne funkcioniraju pravilno.

Možete isprobati dva rješenja:

 • Provjerite jesu li usmjerivač ili pristupna točka uključeni te svijetli li žaruljica bežičnog signala.

 • Vratite usmjerivač ili pristupnu točku u izvorno stanje tako da ih isključite iz napajanja, pričekate najmanje deset sekundi te ih ponovno uključite.

  Upozorenje

  • Vraćanje usmjerivača ili pristupne točke u izvorno stanje privremeno će prekinuti vezu svima na mreži.

Ako ne upravljate sami pristupnom točkom ili mrežom, obratite se mrežnom administratoru.

Drugi uređaji uzrokuju smetnje.

Neki kućni uređaji mogu stvarati smetnje između PC-ja i mreža koje su u dometu. Mikrovalne pećnice i neki bežični telefoni, primjerice, koriste određene frekvencije (uključujući one od 2,4 GHz i 5 GHz) koje koristi i neki mrežni hardver.

Možete isprobati dva rješenja:

 • Ako su takvi uređaji u blizini PC-ja, privremeno ih isključite ili udaljite.

 • Promijenite postavke bežičnog usmjerivača ili pristupne točke da koriste neki drugi bežični kanal ili ako su postavljeni na fiksni broj kanala, postavite automatski odabir kanala. Neki bežični kanali funkcioniraju bolje od drugih. U dokumentaciji koju ste dobili uz pristupnu točku ili usmjerivač potražite upute o postavljanju kanala za bežični signal.

Zauzet je usmjerivač ili pristupna točka.

Ako nekoliko PC-ja ili uređaja koriste usmjerivač ili pristupnu točku, usmjerivač ili pristupna točka mogu biti prezauzeti da bi odgovorili na nove zahtjeve. Ako su s mrežom povezana druga računala, privremeno ih isključite iz mreže.

Mreža koju tražite nije postavljena da emitira naziv mreže.

Bežični usmjerivač možda nije postavljen da emitira ID mreže (SSID). Emitiranjem SSID-ja mreža postaje vidljiva svima u dosegu mreže. Time se ujedno i poboljšava mrežna sigurnost (detalje potražite u upozorenju u nastavku). Upute za uključivanje emitiranja SSID-ja potražite u dokumentaciji koju ste dobili s bežičnim usmjerivačem ili otvorite web-stranicu s postavkama usmjerivača.

Upozorenje

 • Bežična mreža obično emitira naziv, a PC "osluškuje" naziv mreže s kojom se želi povezati. Budući da skrivena mreža ne emitira naziv, PC je ne može pronaći pa mreža mora pronaći PC. Da bi to bilo moguće, PC mora emitirati i naziv mreže koju traži i naziv samog PC-ja. U tom će slučaju druga računala koja "osluškuju" i traže mreže znati naziv vašeg PC-ja i mreže s kojom ste povezani, a time se povećava rizik od hakiranja PC-ja.

Mrežni administrator blokirao je korištenje nekih mreža.

Ako ste povezani s mrežom tvrtke, mrežni administrator možda koristi pravilnik grupe za upravljanje korištenjem bežičnih mreža. Ako vjerujete da u dometu PC-ja postoje bežične mreže koje ne vidite ili se s njima ne možete povezati jer ih je mrežni administrator blokirao, obratite se mrežnom administratoru.

Bežična je mrežna kartica u nadzornom načinu rada.

Ako na PC-ju pokrenete aplikaciju za nadzor mreže, bežična mrežna kartica prijeći će u nadzorni način rada, a to sustavu Windows onemogućuje povezivanje s bežičnim mrežama. Da biste se povezali s bežičnom mrežom, zatvorite aplikaciju za nadzor mreže ili slijedite upute aplikacije za izlaz iz nadzornog načina rada.Potrebna vam je dodatna pomoć?