Možete promijeniti boju okvira prozora, izbornika Start, programske trake i ostalog.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako promijeniti boje na računalu (1:13)

Promjena boje promjenom teme

Kada kliknete na novu temu mijenjate kombinaciju slika, boja i zvukova na računalu. Svaka tema daje različitu boju prozorima. Dodatne informacije o temama potražite u odjeljku Što je tema?

  1. Značajku personalizacije otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite personalizacija, a zatim kliknite Personalizacija.

  2. Kliknite temu. Slike, boja i zvukovi na računalu automatski će se promijeniti.

Ručna promjena boja

Ako ne želite koristiti boje trenutne teme, boje na računalu možete promijeniti ručno.

  1. Značajku Boje i izgled prozora otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite boja prozora, a zatim kliknite Promjena boje stakla prozora.

  2. Kliknite željenu boju, a zatim Spremi promjene.

    Slika dostupnih boja prozora
    Boje prozora dostupne za Aero

Napomena

  • Ako se pojavi dijaloški okvir Boja i izgled prozora umjesto istoimenog prozora, vjerojatno ne koristite temu u sklopu značajke Aero ili pak računalo ne zadovoljava minimalne hardverske preduvjete za izvođenje značajke Aero. Da biste saznali više o značajki Aero, pogledajte odjeljak Aero na radnoj površini računala.Potrebna vam je dodatna pomoć?