Promjena programa koji otvara određenu vrstu datoteke


Ako dvokliknete datoteku u sustavu Windows, a ona se otvori u pogrešnom programu, slijedite ove korake da biste odabrali program koji želite koristiti. Možete promijeniti tu postavku za pojedinačnu datoteku, a možete je i promijeniti tako da Windows otvara sve istovrsne datoteke u programu koji odaberete.

  1. Otvorite mapu koja sadrži datoteku koju želite promijeniti.

  2. Desnom tipkom miša kliknite datoteku koju želite promijeniti, a zatim, ovisno o vrsti datoteke, kliknite Otvori programom ili pokažite na mogućnost Otvori programom, a potom kliknite Odabir zadanog programa.

  3. Kliknite program pomoću kojeg želite otvarati tu datoteku.

  4. Učinite jedno od sljedećeg:

    • Ako želite otvarati sve datoteke te vrste pomoću tog programa, potvrdite okvir Uvijek koristi odabrani program za otvaranje te vrste datoteka, a zatim kliknite U redu.

    • Ako samo tu datoteku želite otvoriti pomoću tog programa, poništite potvrdni okvir Uvijek koristi odabrani program za otvaranje te vrste datoteka, a zatim kliknite U redu.