Računalo možete postaviti tako da reproducira zvuk kada dođe do određenih događaja na računalu. (Događaj može biti akcija koju vi poduzmete, primjerice prijava na računalo, ili akcija koju poduzme računalo, primjerice obavještavanje o zaprimljenoj novoj e-pošti.) Windows sadrži nekoliko zvučnih shema (zbirki srodnih zvukova) za uobičajene događaje. Neke teme radne površine imaju i vlastite zvukovne sheme.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako promijeniti zvukove računala (1:32)
Pokaži sve

Promjena zvučne sheme

 1. Značajku Zvuk otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite zvuk, a zatim kliknite Zvuk.

 2. Kliknite karticu Zvukovi.

 3. Na popisu Zvučna shema kliknite zvučnu shemu koju želite koristiti pa kliknite U redu.

  Savjet

  • Da biste dobili uvid u to kakva je zvučna shema, kliknite jednu shemu. Na popisu Programski događaji kliknite različite događaje, a potom kliknite Testiraj da biste čuli kako svaki od njih zvuči u toj shemi.

Promjena jednog ili više zvukova

 1. Značajku Zvuk otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite zvuk, a zatim kliknite Zvuk.

 2. Da biste promijenili jedan zvuk, kliknite karticu Zvukovi pa na popisu Programski događaji kliknite događaj kojemu želite dodijeliti novi zvuk.

 3. Na popisu Zvukovi kliknite zvuk koji želite povezati s događajem pa kliknite U redu.

  Ako zvuk koji želite upotrijebiti nije na popisu, kliknite Pregledaj da biste ga pronašli.

 4. Da biste promijenili više zvukova, slijedite gore navedene korake, ali kliknite Primijeni nakon što kliknete svaki zvuk dok ne unesete sve željene promjene, a potom kliknite U redu.

Napomene

 • Da biste unaprijed preslušali bilo koji zvuk s popisa Programski događaji, kliknite zvuk, a zatim Testiraj.

 • Kad promijenite neke zvukove događaja, automatski se stvara nova zvučna shema i dodjeljuje joj se naziv trenutne sheme, ali se nazivu dodaje nastavak "(izmijenjeno)". Ako je, primjerice, naziv trenutne sheme Sonata, a vi promijenite jedan ili više zvukova, nova se shema naziva Sonata (izmijenjeno). Izvorna se zvukovna shema čuva pod izvornim nazivom.

Preimenovanje zvučne sheme

Kada promijenite neke pojedinačne zvukove, stvara se nova zvučna shema koja se automatski sprema pod novim nazivom: naziv trenutne sheme s dodatkom "(izmijenjeno)". Ako je, primjerice, naziv trenutne sheme Sonata, a vi promijenite neke zvukove, nova se shema naziva Sonata (izmijenjeno). Novoj (ili već postojećoj) zvučnoj shemi, međutim, možete dodijeliti novi naziv.

 1. Značajku Zvuk otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite zvuk, a zatim kliknite Zvuk.

 2. Kliknite karticu Zvukovi.

 3. Na popisu Zvučna shema kliknite zvučnu shemu koju želite preimenovati, kliknite Spremi kao, unesite naziv za novu shemu pa kliknite U redu. (Ako zvuk koji želite koristiti nije na popisu, kliknite Pregledaj da biste ga pronašli.)Dodatna pomoć