Odabir serijskog priključka za Bluetooth uređaj


Neki računalni programi ne mogu komunicirati s Bluetooth uređajem bez COM priključka (koji se naziva i serijskim priključkom). Time su obuhvaćeni:

  • Program kojim se kontakti sinkroniziraju s mobilnim telefonom.

  • Program koji iz GPS prijamnika izdvaja koordinate sustava za globalno pozicioniranje (Global Positioning System, GPS).

Kad na računalo dodate Bluetooh uređaj, često se stvori ulazni i izlazni COM priključak. Ulazni COM priključak vašem uređaju omogućuje povezivanje s programom na računalu, a izlazni COM priključak programu na vašem računalu dopušta povezivanje s uređajem. Obično je potrebno koristiti samo jedan od tih serijskih priključaka. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje Bluetooth uređaja na računalo.

Da biste odlučili koji ćete serijski priključak koristiti, provjerite informacije koje ste dobili s programom ili Bluetooth uređajem ili pak posjetite web-mjesto proizvođača. Većina Bluetooth uređaja odabiru COM priključak za korištenje pa to ne morate učiniti sami. Možete provjeriti koristi li već uređaj COM priključak pomoću kartice COM priključci u sklopu Bluetooth postavki. Upute o otvaranju kartice potražite niže u tekstu.

Ako morate odabrati COM priključak, a još uvijek niste sigurni koji koristiti, iskušajte svaki COM priključak, jedan po jedan, te odaberite onaj koji omogućuje uspješnu komunikaciju programa s uređajem.

Da biste promijenili COM priključak koji vaše računalo koristi za komunikaciju s Bluetooth uređajima

  1. Upravljačku ploču otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča.

  2. U okvir za pretraživanje upravljačke ploče unesite Bluetooth, a zatim kliknite Promjena postavki tehnologije Bluetooth.

  3. U dijaloškom okviru Postavke za Bluetooth kliknite karticu COM priključci, odaberite priključak, a zatim kliknite U redu.

    Ako COM priključak nije na popisu, to znači da vaš Bluetooth uređaj ne koristi COM priključak. Kliknite Dodaj ako za uređaj želite dodati COM priključak.