Obostrano ili jednostrano. U sivim tonovima ili u boji. Pejzaž ili portret.

To su samo neke od mogućnosti koje možete vidjeti prilikom ispisa. Ovaj članak opisuje uobičajene mogućnosti ispisa u sustavu Windows te način njihovog odabira.

Upamtite, vaše mogućnosti ispisa ovise isključivo o modelu pisača i softverskoj aplikaciji koju koristite. Više informacija potražite u priručniku koji ste dobili uz pisač ili softver za ispis.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako odabrati mogućnosti ispisa (1:18)

Osnove ispisivanja

Ispis u sustavu Windows ćete najčešće jednostavno izvesti tako da kliknete na izbornik Datoteka koji možete naći u većini programa te zatim kliknete Ispis.

Na taj način ćete otvoriti dijaloški okvir Ispis. Ovdje mijenjate osnovne postavke kao što su pisač koji koristite ili broj kopija koje treba ispisati. (Dijaloški okvir koji ćete vidjeti može biti drugačiji od ovdje prikazanog okvira, ovisno o korištenom softveru i pisaču).

Dijaloški okvir Ispis u programu WordPad
Dijaloški okvir Ispis u programu WordPad
Sadržaj
Značenje

Odabir pisača

Prikazuje pisače dostupne na računalu. Dokument možete ispisati i kao faks ili kao Microsoft XPS datoteku. (Pogledajte XPS dokumenti: najčešća pitanja.)

Traženje pisača

Omogućuje pronalaženje mrežnih pisača. Ta je mogućnost korisna u uredskom okruženju ili za kućne mreže. Dodatne informacije o instaliranju mrežnih pisača potražite u odjeljku Instaliranje pisača.

Ispis u datoteku

Omogućuje spremanje dokumenata kao .prn datoteke. Ta je mogućnost korisna ako nešto želite ispisati naknadno, ali ne funkcionira uvijek s modernim USB pisačima. Ako imate USB pisač, možda će vam više odgovarati ispis putem pisača XPS dokumenata tvrtke Microsoft. Dodatne informacije potražite u odjeljku Ispis u programu Microsoft XPS Document Writer.

Postavke

Otvara dijaloški okvir Postavke ispisa, u kojem možete odabrati mogućnosti kao što su veličina papira i raspored.

Raspon stranica

Služi za odabir sadržaja koji će sustav Windows ispisati. Da bi se ispisao samo istaknuti tekst ili grafika, kliknite Odabir. Da bi se ispisalo samo ono što vidite, kliknite Trenutna stranica.

Da biste ispisali dio dokumenta, kliknite Stranice i unesite brojeve stranica odvojene crticama. Da biste, primjerice, ispisali samo stranice od 5 do 7, upišite 5-7. U nekim je programima moguće odabrati i stranice koje nisu zaredom. U tom slučaju možete unijeti 1, 4, 8 da biste, primjerice, ispisali samo stranice 1, 4 i 8.

Broj kopija

Ispis višestrukih kopija dokumenta, datoteke ili slike. Potvrdite okvir Složi za uvez da biste redom ispisali sve stranice dokumenta prije ispisa sljedećeg primjerka.

Postavke i svojstva

Svaki proizvođač pisača i izdavač softvera ima svoj način izvođenja radnji. Za obostran ispis ili ispis u boji, možda ćete morati kliknuti gumbe s nazivima "Postavke", "Svojstva" ili čak "Napredno".

Takoreći, postoje dvije uobičajene mogućnosti vezane uz pisač koje ćete često vidjeti: postavke ispisa i svojstva pisača. Evo što te mogućnosti znače.

Postavke ispisa

Postavke ispisa su mogućnosti dostupne na pisaču.

Otvaranje dijaloškog okvira Postavke ispisa

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Desnom tipkom miša kliknite pisač koji želite koristiti, a zatim kliknite Postavke ispisa.

 3. Odaberite željene mogućnosti, a zatim kliknite U redu.

Uobičajene mogućnosti koje ćete pronaći u tom dijaloškom okviru uključuju sljedeće:

 • Orijentacija ili raspored stranice. Odaberite mogućnost visoke stranice (portret) ili široke stranice (pejzaž).

 • Veličina stranice ili lista. Uobičajene mogućnosti veličine su pismo, pravni dokument, A4 ili veličina omotnice.

 • Izvor papira ili izlaz. Služi za odabir ladice za papir. Pisači papir pohranjuju u različitim ladicama.

 • Obostrani (dupleks) ispis. Ispis na jednoj ili obje strane lista.

 • Ispis u boji. Ispisi u boji ili crno-bijeli (u sivim tonovima).

 • Slaganje za uvez. Uobičajena mogućnost uredskih pisača.

Svojstva pisača

U dijaloškom okviru Svojstva pisača ćete najčešće naći mogućnosti upravljanja samim pisačem, kao što su ažuriranje upravljačkih programa, konfiguriranje priključaka i ostale prilagodbe vezane uz hardver.

Otvaranje dijaloškog okvira Svojstva pisača

 1. Značajku Uređaji i pisači otvorite tako da kliknete gumb StartSlika gumba Start, a zatim na izborniku Start kliknete Uređaji i pisači.

 2. Desnom tipkom miša kliknite pisač koji želite koristiti, a zatim kliknite Svojstva pisača.

 3. Odaberite željene mogućnosti, a zatim kliknite U redu.

Dodatne informacije o ispisu potražite u odjeljcima Ispis dokumenta ili datoteke i Ispis slike.

Da biste pogledali još jedan videozapis, idite na Slika gumba za reprodukcijuVideo: Printing with Windows 7.


Potrebna vam je dodatna pomoć?