Konfiguriranje više pristupnika na mreži


Ako imate nekoliko mrežnih prilagodnika u računalu i konfigurirate pristupnik po zadanim postavkama za svaki prilagodnik (što stvara zadani smjer u tablici za usmjeravanje IP-a za sva odredišta koja se ne nalaze na podmreži), moguće je da informacije na mreži neće biti proslijeđene na željena odredišta ako se povežete s razdvojenim mrežama - zasebnim mrežama koje nisu osmišljene za izravno komuniciranje. Za sva odredišta smještena na podmreži koristi se samo jedan pristupnik, čak i kada konfigurirate više zadanih pristupnika. Primjer toga je računalo povezano i s intranetom s više podmreža i s internetom. Kada je zadani pristupnik konfiguriran za oba prilagodnika, možete komunicirati sa svim računalima povezanima s internetom ili sa svim računalima na intranetu, ali ne i s jednima i drugima.

Da biste riješili taj problem, učinite sljedeće:

 • Konfigurirajte zadani pristupnik za mrežni prilagodnik koji je povezan s mrežom s najviše smjerova (obično je to mrežni prilagodnik povezan s internetom).

 • Zadani pristupnik nemojte konfigurirati ni za jedan drugi mrežni prilagodnik. Umjesto toga koristite statične smjerove ili protokole dinamičkog usmjeravanja da biste dodali smjerove u lokalnu tablicu za usmjeravanje IP-a za druge razdvojene mreže. Ako struktura usmjeravanja koristi protokol za usmjeravanje informacija (Routing Information Protocol, RIP) za IPv4, u sustavu Windows možete uključiti RIP osluškivač koji računalu omogućuje da "osluškivanjem" emitiranih RIP poruka i dodavanjem IPv4 smjerova u tablicu usmjeravanja nauči ostale smjerove na mreži. Osluškivanje RIP-a ne možete koristiti ako struktura usmjeravanja ne koristi RIP. Alternativa je korištenje naredbe route add -p i ručno dodavanje pojedinačnih smjerova u IPv4 tablicu usmjeravanja. Za protokol IPv6 morate koristiti naredbu netsh interface ipv6 add route.

Konfiguriranje zadanog pristupnika

 1. Mapu Mrežne veze otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite prilagodnik, a zatim u odjeljku Centar za mreže i zajedničko korištenje kliknite Prikaz mrežnih veza.

 2. Desnom tipkom miša kliknite mrežni prilagodnik za koji želite konfigurirati zadani pristupnik, a zatim kliknite Svojstva. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

 3. Kliknite karticu Rad s mrežom.

 4. U odjeljku Ova veza koristi sljedeće stavke kliknite Internet Protocol verzije 4 (TCP/IPv4) ili Internet Protocol verzije 6 (TCP/IPv6), a zatim Svojstva.

 5. U dijaloškom okviru koji će se pojaviti odaberite Automatski pribavi IP adresu ili Koristi sljedeće IP adrese.

  Dijaloški okvir svojstava Internet Protocol verzije 4 (TCP/IPv4)
  Dijaloški okvir svojstva Internetskog protokola verzije 4 (TCP/IPv4)

  Ako mrežni prilagodnik konfigurirate za automatsko dobivanje IP adrese, DHCP poslužitelj dodjeljuje zadani pristupnik. Ako odredite zamjensku konfiguraciju (samo za protokol IPv4), zadani je pristupnik IP adresa u okviru Zadani pristupnik na kartici Zamjenska konfiguracija. Moguće je odrediti samo jedan zadani pristupnik.

  Ako ručno odredite konfiguraciju IP adrese, zadani je pristupnik IP adresa u okviru Zadani pristupnik na kartici Općenito.

Uključivanje RIP osluškivača

 1. Prozor Programi i značajke otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča, zatim Programi i naposljetku Programi i značajke.

 2. U lijevom oknu kliknite Uključivanje i isključivanje značajki sustava Windows. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

 3. Potvrdite okvir Osluškivač RIP-a, a zatim kliknite U redu.

Ručno dodavanje smjerova za protokol IPv4

 1. Da biste otvorili prozor naredbenog retka, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite naredbeni redak, a zatim na popisu rezultata kliknite Naredbeni redak.

 2. U naredbeni redak unesite route -p add [odredište] [mask <maska mreže>] [pristupnik] [metric <metrika>] [if <sučelje>].

  U sljedećoj su tablici opisani parametri naredbe route -p add.

  Parametar
  Opis

  destination (odredište)

  Određuje mrežno odredište smjera. Odredište može biti IP adresa ili predbroj podmreže (naziva se i mrežna adresa ili mrežni identifikator) (gdje su glavni bitovi predbroja postavljeni na brojku 0), IP adresa za glavni smjer ili 0.0.0.0 za zadani smjer.

  mask (maska)

  Određuje masku podmreže vezanu uz mrežno odredište. Maska podmreže može biti odgovarajuća maska podmreže za IP adresu ili predbroj podmreže, 255.255.255.255 za glavni smjer ili 0.0.0.0 za zadani smjer. Ako je parametar izostavljen, koristi se maska podmreže 255.255.255.255. Odredište je, zbog povezanosti između odredišta i maske podmreže prilikom definiranja smjerova, određeno koliko i odgovarajuća maska podmreže. Drugim riječima, odredište ne može sadržavati bit postavljen na 1 ako je odgovarajući bit u maski podmreže postavljen na 0.

  gateway (pristupnik)

  Određuje IP adresu za prosljeđivanje ili za sljedeći put putem kojeg je dostupan skup adresa definiranih mrežnim odredištem i maskom podmreže. Adresa pristupnika za lokalno pridružene smjerove podmreže jest IP adresa dodijeljena sučelju pridruženom podmreži. Adresa pristupnika za udaljene smjerove (dostupne putem jednog ili više usmjerivača) je izravno dostupna IP adresa dodijeljena susjednom usmjerivaču.

  metric (metrika)

  Određuje metriku cijene (iskazanu cijelim brojem u rasponu od 1 do 9999) za smjer koji se koristi prilikom odabira između više smjerova u tablici usmjeravanja te koji se najviše podudara s adresom odredišta paketa koji se prosljeđuje. Odabire se mreža s najmanjom metrikom. Metrika može prikazivati broj putova, brzinu puta, pouzdanost puta, propusnost puta ili administrativna svojstva.

  if (ako)

  Određuje indeks sučelja za sučelje putem kojeg je dostupno odredište. Da biste vidjeli popis sučelja te njihove odgovarajuće indekse, koristite naredbu za ispis smjerova. Za indeks sučelja mogu se koristiti decimalne ili heksadecimalne vrijednosti. Za heksidecimalne vrijednosti ispred heksadecimalnog broja stavite 0x. Ako je taj parametar izostavljen, sučelje je određeno adresom pristupnika.

  Pomoću parametra -p određeni se smjer dodaje registru te se koristi za inicijalizaciju IP tablice usmjeravanja kad god se pokrene protokol TCP/IP.

Ručno dodavanje smjerova za protokol IPv6

 1. Da biste otvorili prozor naredbenog retka, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite naredbeni redak, a zatim na popisu rezultata kliknite Naredbeni redak.

 2. U naredbeni redak unesite netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6 adresa>/<cijeli broj> [interface=]<niz> [[nexthop=]<IPv6 adresa>] [[siteprefixlength=]<cijeli broj>] [[metric=]<cijeli broj >] [[publish=]<vrijednost>] [[validlifetime=]<cijeli broj>|infinite] [[preferredlifetime=]<cijeli broj>] [[store=]<vrijednost>].

  U sljedećoj su tablici opisani parametri naredbe netsh interface ipv6 add route.

  Parameter (Parametar)
  Description (opis)

  prefix (predbroj)

  Adresa ili predbroj podmreže kojoj se dodaje smjer.

  interface (sučelje)

  Naziv sučelja ili indeks.

  nexthop (sljedeći put)

  Adresa pristupnika, ako predbroj nije na vezi.

  siteprefixlength (duljina predbroja na mjestu)

  Duljina predbroja za cijelo mjesto, ako je na vezi.

  metric (metrika)

  Metrika smjera.

  publish (objavi)

  Predstavlja jednu od sljedećih vrijednosti:

  • no (ne): Nije oglašen u oglasima smjera (zadana postavka)

  • age (dob): Nije oglašen u oglasima smjera sa smanjujućim vijekom trajanja

  • yes (da): Nije oglašen u oglasima smjera s nepromijenjenim vijekom trajanja

  Kad je parametar "publish" (objavi) postavljen na "age" (dob), oglasi smjera sadržavat će preostali valjani vijek trajanja do brisanja. Kad je parametar "publish" (objavi) postavljen na "yes" (da), smjer se nikada neće izbrisati bez obzira na vrijednost vijeka trajanja te će svaka objava smjera imati (isti) određeni valjani vijek trajanja. Kad je parametar "publish" (objavi) postavljen na "ne" (ne) ili "age" (dob), smjer se nikada neće izbrisati nakon isteka valjanog vijeka trajanja.

  validlifetime (valjani vijek trajanja)

  Vijek trajanja tijekom kojega je smjer valjan, izražen u danima, satima, minutama i sekundama (npr. 1d2h3m4s). Zadana je vrijednost "infinite" ("neograničeno").

  preferredlifetime (željeni vijek trajanja)

  Vijek trajanja tijekom kojega se smjer preferira. Zadana postavka istovjetna je valjanom vijeku trajanja.

  store (pohrani)

  Predstavlja jednu od sljedećih vrijednosti:

  • active (aktivno): promjena traje samo do sljedećeg pokretanja

  • persistent (trajno): promjena je trajna (zadana postavka)Potrebna vam je dodatna pomoć?