Povezivanje Microsoftova računa s vanjskim računima

Ako imate račun na nekom od web-servisa kao što je Google, LinkedIn ili Twitter, možete ga dodati u Microsoftov račun. Na taj se način određene informacije mogu zajednički koristiti na dvama računima. Primjerice, ako povežete račun za Google, u aplikacijama Osobe i Pošta možete prikazati adrese e-pošte kontakata s tog računa. Microsoft neće otkrivati podatke vezane uz Microsoftov račun bez vaše dozvole.

Možete vidjeti koje ste račune već povezali tako da odete na profil Microsoftova računa i pregledate ikone u gornjem desnom kutu.

Stranica profila računa s manjom slikom i istaknutom ikonom "Povezano sa"

Dodavanje računa u Microsoftov račun

  1. Idite na profil Microsoftova računa i prijavite se.

  2. U gornjem desnom kutu dodirnite ili kliknite Dodaj.

  3. Dodirnite ili kliknite račun koji želite dodati pa slijedite upute za prijavu i povezivanje.

Upravljanje povezanim računom ili njegovo uklanjanje

  1. Idite na profil Microsoftova računa i prijavite se.

  2. Ikone u gornjem desnom kutu prikazuju račune koje ste već povezali. Dodirnite ili kliknite e-poštu kojom želite upravljati.

  3. Pomoću potvrdnih okvira odaberite željene postavke pa dodirnite ili kliknite Spremi. Ako želite ukloniti račun, dodirnite ili kliknite Potpuno ukloni ovu vezu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?