Povezivanje Microsoftova računa s vanjskim računima

Ako imate račun na nekom od web-servisa kao što je Google, LinkedIn ili Twitter, možete ga dodati u Microsoftov račun. Na taj se način određene informacije mogu zajednički koristiti na dvama računima. Primjerice, ako povežete račun za Google, u aplikacijama Osobe i Pošta možete prikazati adrese e-pošte kontakata s tog računa. Microsoft neće otkrivati podatke vezane uz Microsoftov račun bez vaše dozvole.

Možete vidjeti koje ste račune već povezali tako da odete na profil Microsoftova računa i pregledate ikone u gornjem desnom kutu.

Stranica profila računa s manjom slikom i istaknutom ikonom "Povezano sa"

Dodavanje računa u Microsoftov račun

  1. Idite na profil Microsoftova računa i prijavite se.

  2. U gornjem desnom kutu dodirnite ili kliknite Dodaj.

  3. Dodirnite ili kliknite račun koji želite dodati pa slijedite upute za prijavu i povezivanje.

Upravljanje povezanim računom ili njegovo uklanjanje

  1. Idite na profil Microsoftova računa i prijavite se.

  2. Ikone u gornjem desnom kutu prikazuju račune koje ste već povezali. Dodirnite ili kliknite e-poštu kojom želite upravljati.

  3. Pomoću potvrdnih okvira odaberite željene postavke pa dodirnite ili kliknite Spremi. Ako želite ukloniti račun, dodirnite ili kliknite Potpuno ukloni ovu vezu.

Dodatna pomoć