Stvaranje i brisanje prečaca


Prečac je veza na određenu stavku (kao što je datoteka, mapa ili program) na računalu. Prečaci se stvaraju i potom postavljaju na lako dostupno mjesto, kao što jeradna površina ili odjeljak Favoriti u navigacijskom oknu (lijevo okno), te se na taj način pojednostavnjuje pristup stavci koja se veže na prečac. Prečac se od izvorne datoteke razlikuje po strelici koja je prikazana na ikoni.

Tipična ikona datoteke i vezana ikona prečaca.
Uobičajena ikona datoteke i vezana ikona prečaca

Stvaranje prečaca

  1. Otvorite mjesto na kojem se nalazi stavka do koje želite stvoriti prečac.

  2. Desnom tipkom miša kliknite stavku, a zatim kliknite Stvori prečac. Novi će se prečac pojaviti na istom mjestu kao i izvorna stavka.

  3. Povucite novi prečac na željeno mjesto.

Savjeti

  • Ako prečac vodi do mape, možete ga povući na dio Favoriti lijevog okna da biste stvorili omiljenu vezu.

  • Prečac možete stvoriti i povlačenjem ikone s lijeve strane adresne trake (nalazi se na vrhu bilo kojeg prozora mape) na drugo mjesto, kao što je radna površina. Na taj se način brzo stvaraju prečaci prema mapu koja je u tom trenutku otvorena.

  • Prečac na web-mjesto možete stvoriti i povlačenjem ikone na lijevoj stranu adresne trake u web-pregledniku na mjesto, kao što je radna površina.

Brisanje prečaca

  • Desnom tipkom miša kliknite prečac koji želite izbrisati, kliknite Brisanje, a zatim kliknite Da. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

Napomena

  • Pri brisanju prečaca uklonit ćete samo prečac. Nećete izbrisati izvornu stavku.Potrebna vam je dodatna pomoć?