Da biste izbrisali datoteku ili mapu:

  • Desnom tipkom miša kliknite datoteku ili mapu koju želite izbrisati, a zatim kliknite Izbriši. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

    Slika naredbe Izbriši
    Naredba Izbriši

Datoteku ili mapu možete izbrisati i tako da je povučete u koš za smeće ili pak tako da je odaberete i zatim pritisnete tipku Delete.

Napomene

  • Kada izbrišete datoteku ili mapu s tvrdog diska, ona se neće izbrisati istog trenutka. Izbrisana se datoteka ili mapa pohranjuje u koš za smeće do trenutka kada ga ispraznite. Da biste datoteku trajno izbrisali bez prethodnog slanja u koš za smeće, odaberite datoteku i zatim pritisnite Shift+Delete.

  • Ako izbrišete datoteku ili mapu iz mrežne mape ili s USB izbrisivog memorijskog pogona, ona će se možda trajno izbrisati bez prethodnog pohranjivanja u koš za smeće.

  • Ako se datoteka ne može izbrisati, možda je koristi program koji je u tom trenutku pokrenut. Pokušajte zatvoriti program ili ponovno pokrenuti računalo da biste riješili problem. Dodatne informacije potražite u odjeljku Nemogućnost brisanja datoteke ili mapePotrebna vam je dodatna pomoć?