Razlika između koncentratora, preklopnika, usmjerivača i pristupnih točki


Koncentratori, skretnice, usmjerivači i pristupne točke se koriste za povezivanja računala na mreži, ali svaki od njih ima druge mogućnosti.

Koncentratori

Koncentratori omogućuju komuniciranje računala na mreži. Svako se računalo priključi u koncentrator pomoću Ethernet kabela, a informacije koje se šalju s jednog računala na drugo prolaze kroz koncentrator. Koncentrator ne može prepoznati izvor ili odredište informacija koje prima pa sve informacije šalje svim računalima koja su s njime povezana, uključujući i ono koje je poslalo informaciju. Koncentrator može primati i slati informacije, ali ne istodobno. Zbog toga je koncentrator sporiji od skretnica. Od svih spomenutih uređaja koncentratori su najjednostavniji i najjeftiniji.

Slika mreže koja koristi koncentrator
Mreža s koncentratorom

Skretnice

Skretnice rade na isti način kao i koncentratori, ali mogu prepoznati izvor i odredište informacija koje zaprimaju pa informacije šalju samo računalima kojima je informacija namijenjena. Skretnice mogu istodobno slati i primati informacije pa informacije šalju brže od koncentratora. Ako na kućnoj mreži imate četiri ili više računala ili pak mrežu želite koristiti za aktivnosti koje zahtijevaju prijenos velike količine podataka između računala (na primjer. za igranje mrežnih igara ili zajedničko korištenje glazbe), bolje je koristiti skretnicu, a ne koncentrator. Skretnice su malo skuplje od koncentratora.

Usmjerivači

Usmjerivači računalima omogućuju komuniciranje te mogu prenositi informacije između dvije mreže - na primjer. između kućne mreže i interneta. Ta mogućnost usmjeravanja mrežnog prometa razlog je što se uređaj naziva usmjerivačem. Usmjerivači mogu biti ožičeni (koriste Ethernet kabele) ili bežični. Ako samo želite povezati svoja računala, dovoljni su koncentratori i skretnice. No ako želite da se sva računala putem jednog modema povežu s internetom, koristite usmjerivač ili modem s ugrađenim usmjerivačem. Usmjerivači obično imaju i ugrađenu zaštitu, kao što je to vatrozid. Usmjerivači su skuplji od koncentratora i skretnica.

Slika mreže koja koristi ožičeni usmjerivač
Mreža s ožičenim usmjerivačem

Pristupne točke

Pristupne točke (koje nazivamo i bazne stanice) pružaju bežični pristup ožičenoj Ethernet mreži. Pristupna se točka uključuje u koncentrator, skretnicu ili ožičeni usmjerivač i šalje signale bežične mreže. Tako se računalima i uređajima omogućuje bežično povezivanje s ožičenom mrežom. Pristupne točke u mnogočemu su slične signalnim tornjevima za mobilne telefone: možete se premještati s jednog mjesta na drugo te i dalje imati bežični pristup mreži. Kad se bežično povežete s internetom putem javne bežične mreže u zračnoj luci, kafiću ili hotelu, najčešće se povezujete putem pristupne točke. Ako računalo želite bežično povezati i imate usmjerivač koji pruža mogućnost bežičnog povezivanja, ne vam treba pristupna točka. Pristupne točke nemaju ugrađenu tehnologiju za zajedničko korištenje internetske veze. Da biste zajednički koristili internetsku vezu, pristupnu točku morate uključiti u usmjerivač ili modem s ugrađenim usmjerivačem.

Slika mreže koja koristi ožičeni usmjerivač i pristupnu točku
Mreža s ožičenim usmjerivačem i pristupnom točkom


Potrebna vam je dodatna pomoć?