Uvoz i izvoz certifikata i privatnih ključeva


Da biste izveli ove korake, morate se prijaviti kao administrator.

Certifikat možete uvesti da biste ga koristili na računalu ili ga pak izvesti da biste ga koristili na drugom računalu.

Pokaži sve

Za uvoz certifikata i privatnog ključa

Ako vam netko pošalje certifikat ili ga prebacite s jednog računala na drugo, prije korištenja certifikat i privatni ključ najprije morate uvesti. U postupku uvoza certifikat se smješta u odgovarajuću mapu za certifikate.

 1. Da biste otvorili upravitelja certifikata, kliknite gumb StartSlika gumba Start, u okvir za pretraživanje unesite certmgr.msc a zatim pritisnite Enter. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

 2. Kliknite mapu u koju želite uvesti certifikat, zatim izbornik Akcija, pokažite na Svi zadaci, a potom kliknite Uvoz.

 3. Kliknite Dalje, a zatim slijedite upute.

  Napomena

  • Ako pri korištenju čarobnjaka za uvoz certifikata kliknete Pregledaj da biste sami potražili certifikat, imajte na umu da će dijaloški okvirOtvori prema zadanim postavkama prikazivati samo X.509 certifikate. Ako želite uvesti neku drugu vrstu certifikata, odaberite je u dijaloškom okviru Otvori.

Za izvoz certifikata i privatnog ključa

Ako želite izraditi sigurnosnu kopiju certifikata da biste ga koristili na drugom računalu, najprije morate izvesti certifikat i privatni ključ. Izvozom smještate certifikat u datoteku koju potom možete prenijeti na drugo računalo ili je pohraniti na sigurno. Preporučujemo da certifikate izvezete na izmjenjivi medij, npr. disketu ili USB izbrisivi memorijski pogon.

 1. Da biste otvorili upravitelja certifikata, kliknite gumb StartSlika gumba Start, u okvir za pretraživanje unesite certmgr.msc a zatim pritisnite Enter. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.

 2. Desnom tipkom miša kliknite certifikat koji želite izvesti, pokažite na Svi zadaci, a potom kliknite Izvoz.

 3. U čarobnjaku za izvoz certifikata kliknite Dalje.

 4. Ako certifikat namjeravate koristiti na drugom računalu, kliknite Da, izvezi privatni ključ, a ako to ne namjeravate, kliknite Ne, nemoj izvesti privatni ključ, a potom kliknite Dalje. (Ova će se mogućnost pojaviti samo ako je privatni ključ označen kao pogodan za izvoz i ako mu imate pristup.)

 5. Odaberite željeni oblik, a zatim kliknite Dalje.

  Napomena

  • Odabir željenog oblika ovisi o namjeni certifikata. Za certifikat s privatnim ključem upotrijebite oblik Razmjena osobnih informacija. Ako s jednog računala na drugo želite premjestiti više certifikata, upotrijebite Standard sintakse šifriranih poruka. Ako certifikat želite koristiti u više operacijskih sustava, upotrijebite binarni X.509 oblik kodiran DER-om.

 6. Ako odlučite izvesti privatni ključ, unesite lozinku koju ćete upotrijebiti za njegovo šifriranje, potvrdite je, a zatim kliknite Dalje.

 7. U postupku izvoza stvara se datoteka za pohranu certifikata. Unesite naziv i mjesto datoteke (uključite cijeli put) ili kliknite Pregledaj, otiđite do željenog mjesta i unesite naziv datoteke.

 8. Kliknite Završi.Potrebna vam je dodatna pomoć?