InPrivate: najčešća pitanja


Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o značajki InPrivate.

Pokaži sve

Što je pregledavanje weba InPrivate?

Pregledavanje weba InPrivate sprječava Internet Explorer pri pohranjivanju podataka o sesiji pregledavanja. To sprječava druge ljude koji koriste vaše računalo da vide koje ste stranice posjećivali i koje ste sadržaje pregledavali na mreži. Kada započnete s pregledavanjem weba InPrivate, Internet Explorer otvara novi prozor. Zaštita koju pregledavanje weba InPrivate pruža na snazi je samo dok upotrebljavate taj prozor. U tom prozoru možete otvoriti koliko god kartica želite i sve će kartice biti zaštićene pregledavanjem weba InPrivate. No ako otvorite drugi prozor preglednika, taj prozor neće biti zaštićen pregledavanjem weba InPrivate. Da biste završili sa sesijom pregledavanja weba InPrivate, zatvorite prozor preglednika. Dodatne informacije potražite u odjeljku InPrivate pregledavanje

Kako uključiti pregledavanje weba InPrivate?

Da biste uključili pregledavanje weba InPrivate, učinite nešto od sljedećeg:

 • Kliknite gumb Sigurnost, a zatim Pregledavanje Weba InPrivate.

 • Otvorite novu karticu, a zatim na novoj stranici kartice kliknite Otvori prozor pregledavanja weba InPrivate.

 • Pritisnite Ctrl+Shift+P.

Što je filtriranje InPrivate?

Filtriranje InPrivate davateljima sadržaja na web-mjestima onemogućuje prikupljanje informacija o mjestima koja posjećujete. Evo kako to funkcionira.

Mnoge web-stranice koriste sadržaj, kao što su reklame, mape ili alati za analizu, s drugih web-mjesta uz ono koje posjećujete. Ta se web-mjesta zovu davatelji sadržaja ili web-mjesta treće strane. Kad posjetite web-mjesto sa sadržajem od treće strane neke informacije o vama su poslane davatelju sadržaja. Ako davatelj sadržaja nudi sadržaj velikom broju web-mjesta koja posjećujete, davatelj sadržaja bi mogao razviti profil vaših preferenca pregledavanja. Profil preferenca pregledavanja može se koristiti na različite načine uključujući i za analizu i posluživanje ciljanih reklama.

Sadržaj treće strane najčešće se prikazuje na jednostavan način, npr. u obliku ugrađenog videozapisa ili slike. Čini se kao da sadržaj potječe s web-mjesta koje ste posjetili, pa može biti da niste svjesni da drugo web-mjesto može pratiti mjesta koja pregledavate. Alati za web-analizu ili web-mjerenje šalju izvješće o navikama pregledavanja posjetitelja web-mjesta i nisu vam uvijek vidljivi. Iako se ti alati ponekad pojavljuju kao vidljivi sadržaj (kao što je, na primjer, brojač posjetitelja), korisnici ih često ne vide, kao što je često slučaj s web-orijentirima. Web-orijentiri obično su prozirne slike od jednog piksela čija je jedina svrha pratiti korištenje web-mjesta, a ne pojavljuju se kao vidljivi sadržaj.

Filtriranje InPrivate funkcionira na način da analizira web-sadržaj na web-stranicama koje posjećujete i, ako zapazi korištenje istog sadržaja na više web-mjesta, nudi mogućnost dopuštanja ili blokiranja tog sadržaja. Filtriranje InPrivate možete postaviti i da automatski blokira sva pronađena web-mjesta davatelja usluga ili treće strane ili ga možete isključiti.

Kako uključiti i isključiti filtriranje InPrivate?

Filtriranje InPrivate prema zadanim postavkama analizira web-mjesta koja posjećujete i davatelje usluga koje ona koriste, ali ih ne blokira automatski. Možete dopustiti ili blokirati bilo kojeg davatelja usluga kojeg filtriranje InPrivate prepoznaje kao primatelja informacija o vašem pregledavanju. Umjesto toga možete odabrati da filtriranje InPrivate automatski blokira sve davatelje usluga ili ga možete isključiti.

Da biste prvi put uključili filtriranje InPrivate, slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili Internet Explorer, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite Internet Explorer, a zatim na popisu rezultata kliknite Internet Explorer.

 2. Kliknite gumb Sigurnost, zatim Filtriranje InPrivate te učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite Blokiraj za mene da biste automatski blokirali web-mjesta.

  • Kliknite Dopusti da odaberem koji davatelji primaju moje informacije da biste odabrali sadržaj koji želite blokirati ili dopustiti. Kada završite, kliknite U redu.

Ako ste već uključili filtriranje InPrivate, slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili Internet Explorer, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite Internet Explorer, a zatim na popisu rezultata kliknite Internet Explorer.

 2. Kliknite gumb Sigurnost, a zatim Postavke filtriranja InPrivate.

 3. Učinite nešto od navedenog:

  • Za automatsko blokiranje web-mjesta kliknite Automatski blokiraj.

  • Da biste ručno blokirali web-mjesta, kliknite Odaberi sadržaj za blokiranje ili dopuštanje.

  • Da biste isključili filtriranje InPrivate, kliknite Isključeno.

 4. Kliknite U redu.

Kako ručno odabrati sadržaj za blokiranje ili dopuštanje?

Da biste ručno blokirali ili dopustili web-mjesta davatelja sadržaja ili treće strane koja bi mogla znati koja ste web-mjesta posjetili, slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili Internet Explorer, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite Internet Explorer, a zatim na popisu rezultata kliknite Internet Explorer.

 2. Kliknite gumb Sigurnost, a zatim Postavke filtriranja InPrivate.

 3. Kliknite Odaberi sadržaj za blokiranje ili dopuštanje, kliknite web-mjesto ili više njih, a zatim Dopusti ili Blokiraj.

 4. Da biste definirali koliko web-mjesta koja dijele sadržaj morate posjetiti da bi se našla na popisu, u okvir Pokaži sadržaje davatelja koji se koriste na sljedećem broju web-mjesta koja ste posjetili upišite novi broj. Moguće je postaviti broj od 3 do 30.

  Zadana postavka je 10, što znači da najmanje 10 različitih web-mjesta mora imati istog davatelja sadržaja prije nego što se taj davatelj prikaže da biste ga mogli blokirati ili dopustiti.

 5. Kada završite, kliknite U redu.Potrebna vam je dodatna pomoć?