Instalacija ili uklanjanje zvučne kartice


Većina novih stolnih računala isporučuje se s ugrađenom zvučnom karticom koju možete zamijeniti. Ako na računalu nije instalirana zvučna kartica ili ako želite poboljšati kvalitetu reprodukcije ili mogućnosti snimanja zvuka na računalu, možete instalirati zvučnu karticu. Ako imate poteškoća sa zvukom na računalu, pogledajte Savjeti za rješavanje najčešćih problema sa zvukom.

Napomene

 • Ovdje navedene upute odnose se na stolna računala. Većina prijenosnih računala imaju ugrađene čipove za obradu zvuka (nazvane i zvučnim procesorima), ali ne i interne zvučne kartice. Zvuk na prijenosnom računalu možete nadograditi priključivanjem vanjskog audiouređaja u USB priključak vanjski utor za memorijsku karticu, no to se rijetko radi.

 • Zvučni se procesori mogu ugraditi i u stolna računala. Ne možete ih ukloniti, ali da biste nadogradili zvuk, obično možete instalirati internu zvučnu karticu i isključiti zvučni procesor.

Prije no što instalirate zvučnu karticu, proučite dokumentaciju s kojom je isporučena. U ovom članku navedene su samo načelne upute, a u popratnoj dokumentaciji uz zvučnu karticu mogli biste pronaći važne informacije vezane uz instalaciju te konkretne kartice. Svakako proučite i upute koje ste dobili uz računalo da biste doznali utječe li otvaranje računalnog kućišta na jamstvo.

Prije instaliranja zvučne kartice potrebno je pripremiti:

 • zvučnu karticu koju želite instalirati,

 • po potrebi, križni odvijač za otvaranje kućišta,

 • prazan PCI utor unutar računala, osim ako ne namjeravate zamijeniti postojeću zvučnu karticu (u tom slučaju možete smjestiti novu karticu u taj utor)

Ako je zvučna kartica isporučena s CD-om, DVD-om ili drugimizmjenjivim medijem, taj medij možda sadrži upravljački program za zvučnu karticu. Sačuvajte ga sve dok Windows ne završi s traženjem i instaliranjem upravljačkog programa. Windows to čini automatski čim instalirate zvučnu karticu u računalo te ga ponovno uključite. Ako Windows ne može pronaći odgovarajući upravljački program za zvučnu karticu, pokušajte instalirati upravljački program koji je isporučen sa zvučnom karticom. Proizvođačev softver može obuhvaćati i druge programe za zvučnu karticu.

Priključci za uobičajenu vrstu zvučne kartice
Većina zvučnih kartica ima najmanje jedan izlazni linijski priključak za povezivanje zvučnika i jedan ulazni linijski priključak za povezivanje ulaznog audiouređaja.
Pokaži sve

Otvaranje kućišta računala

Upozorenje

 • Isključite računalo te ga isključite iz izvora napajanja. Ovo je vrlo važno. Instaliranjem kartice na računalo priključeno na elekričnu utičnicu mogli biste prouzročiti strujni udar ili oštetiti karticu i računalo.

 1. Pročitajte informacije koje ste dobili s računalom da biste saznali kako otvoriti kućište računala. Ako više nemate upute, na poklopcu računala potražite vijke i kopče pomoću kojih se otvara kućište (obično se nalaze na stražnjoj strani kućišta).

 2. Kada otvorite kućište, uzemljite se dodirivanjem metalnog kućišta koje okružuje utičnicu na koju se priključuje kabel napajanja. Time se možete zaštititi od električnog udara te zaštititi novu karticu i postojeće računalne komponente od statičkog elektriciteta.

Uklanjanje postojeće zvučne kartice

Ako imate internu zvučnu karticu, uklonite je prije no što instalirate novu. Ako je u računalo ugrađen zvučni procesor, pogledajte odjeljak "Instaliranje nove zvučne kartice" ove teme.

 1. Pročitajte informacije koje su isporučene uz postojeću zvučnu karticu da biste saznali kako je ukloniti. Ako više nemate upute, pronađite zvučnu karticu. Ako niste sigurni koja je kartica zvučna kartica, pratite žice iz zvučnika do poleđine kartice, a zatim zapamtite u kojem se utoru ta kartica nalazi.

 2. Isključite kabele mikrofona i zvučnika iz zvučne kartice.

 3. Ako se unutar računala nalazi kabel kojim je zvučna kartica povezana s CD pogonom, isključite ga. Na mnogim novijim računalima tog kabela nema, pa ako ga nema, preskočite ovaj korak.

 4. Uklonite svaki vijak ili kuku kojom je učvršćena zvučna kartica.

 5. Pažljivo izvucite zvučnu karticu iz utora. Pazite da karticu pri vađenju ne svinete.

 6. Ako ne instalirate novu zvučnu karticu, instalirajte prekrivač utora ako ga imate te ponovo učvrstite vijak. Zatim zatvorite kućište računala i učvrstite vijke koje ste uklonili pri otvaranju kućišta.

Napomena

 • Možda ćete morati pažljivo rasklimati karticu da biste je izvukli. Čak i ako staru zvučnu karticu namjeravate baciti, pažljivo je izvadite da ne biste oštetili matičnu ploču. Ako se kartica zaglavi, preporučujemo da je nekoliko trenutaka oprezno povlačite, umjesto da je prebrzo istrgnete.

Instaliranje nove zvučne kartice

 1. Pročitajte informacije koje su isporučene uz novu zvučnu karticu da biste saznali kako je instalirati. Ako nemate upute, u računalu pronađite prazan utor za proširenje u koji pristaje zvučna kartica.

  Ako u računalu nema praznih utora, prije nego instalirate novu morat ćete ukloniti staru karticu. Ako ste uklonili postojeću zvučnu karticu, upotrijebite isti utor ako on odgovara novoj kartici. Provjerite računalnu dokumentaciju ako želite odrediti koje su vam vrste utora za proširenje na raspolaganju.

 2. Pažljivo postavite zvučnu karticu na vrh utora. Postavite iglice na zvučnoj kartici u ravninu s utorom pa oprezno gurnite karticu prema dolje tako da uđe u utor. Provjerite je li kartica gurnuta unutra do kraja i je li pričvršćena. Ako iglice na kartici nisu u ravnini s iglicama u utoru za proširenje, kartica neće pravilno funkcionirati.

 3. Ako računalo ima audiokabel kojim je CD pogon izravno povezan sa zvučnom karticom, priključite ga u karticu. Da biste odredili gdje se na kartici nalazi CD audio poveznik, pročitajte dokumentaciju koju ste dobili uz zvučnu karticu. Taj je kabel rijetko potreban za novi audiohardver te ga uglavnom možete priključiti po želji.

 4. Učvrstite zvučnu karticu u okvir. Pritežući vijak, ne savijajte zvučnu karticu ili okvir. Najbolje je pritegnuti vijak malo čvršće nego što to možete učiniti prstima.

 5. Zatvorite kućište računala te učvrstite vijke koje ste uklonili pri otvaranju kućišta. U novu zvučnu karticu priključite zvučnike i, po potrebi, mikrofon.

 6. Ponovo priključite računalo u izvor napajanja te ga uključite.

  Windows će instalirati potrebne upravljačke programe za novu zvučnu karticu. Ako je uz zvučnu karticu isporučen softver na disku, instalirajte ga. Korake instalacije potražite u dokumentaciji koje ste dobili uz zvučnu karticu.

  Ako kartica ne funkcionira pravilno, putem servisa Windows Update potražite novije upravljačke programe za nju. Dodatne informacije potražite na stranicama Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne radi ispravno i Zvučne kartice: najčešća pitanja.Potrebna vam je dodatna pomoć?