Instaliranje novog hardvera: preporučene veze


Većinu hardverskih i mobilnih uređaja možete instalirati tako da ih jednostavno priključite u računalo. Windows će automatski instalirati odgovarajući upravljački program ako je dostupan. Ako nije, Windows će od vas zatražiti da umetnete disk sa softverom s kojim je hardverski uređaj možda isporučen.Potrebna vam je dodatna pomoć?