Tipkovni prečaci u pregledniku Internet Explorer


Tipkovni prečaci u programu Internet Explorer koriste se za brzo izvršavanje velikog broja različitih zadataka ili za rad bez miša.

Pokaži sve

Pregledavanje i istraživanje web-stranica

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pregled i istraživanje web-stranica.

Željena radnja
Pritisnite

prikazali zaslonsku pomoć

F1

prebacivali se s prikaza na cijelom zaslonu na običan prikaz prozora preglednika

F11

pomicali se naprijed kroz stavke na web-stranici, adresnoj traci ili traci favorita

TAB

pomicali se natrag kroz stavke na web-stranici, adresnoj traci ili traci favorita

SHIFT+TAB

pokrenuli navigaciju kursorom

F7

otišli na početnu stranicu

Alt+Home

otišli na sljedeću stranicu

Alt+strelica desno

vratili se na prethodnu stranicu

ALT+strelica lijevo ili BACKSPACE

prikazali izbornik prečaca za neku vezu

SHIFT+F10

pomicali se naprijed kroz okvire i elemente web-preglednika (radi samo ako je kartično pregledavanje onemogućeno)

CTRL+TAB ili F6

pomicali se natrag između okvira (radi samo ako je kartično pregledavanje onemogućeno)

CTRL+SHIFT+TAB

pomicali se prema početku dokumenta

Strelica gore

pomicali se prema kraju dokumenta

Strelica dolje

pomicali se prema početku dokumenta većim koracima

Stranica gore

pomicali se prema kraju dokumenta većim koracima

Stranica dolje

pomaknuli se na početak dokumenta

Home

pomaknuli se na kraj dokumenta

End

potražili nešto na toj stranici

Ctrl+F

osvježili trenutnu web-stranicu

F5

osvježili trenutnu web-stranicu čak i ako su vremenska oznaka za web-verziju i lokalno pohranjena verzija iste

CTRL+F5

zaustavili preuzimanje stranice

Esc

otvorili novo web-mjesto ili web-stranicu

CTRL+O

otvorili novi prozor

CTRL+N

otvorili novi prozor za pregledavanje weba InPrivate

Ctrl+Shift+P

duplicirali karticu (otvorili trenutno otvorenu karticu u novoj kartici)

CTRL+K

ponovno otvorili zadnju karticu koju ste zatvorili

Ctrl+Shift+T

zatvorili trenutni prozor (ako ste otvorili samo jednu karticu)

Ctrl+W

spremili trenutnu stranicu

CTRL+S

ispisali trenutnu stranicu ili aktivni okvir

CTRL+P

aktivirali odabranu vezu

ENTER

otvorili popis favorita

CTRL+I

otvorili povijest

Ctrl+H

otvorili sažetke sadržaja

Ctrl+J

otvorili izbornik stranice

Alt+P

otvorili izbornik Alati

ALT+T

otvorili izbornik Pomoć

ALT+H

Rad s karticama

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste pri radu s karticama.

Da biste...
Pritisnite

otvorili veze na novoj kartici u pozadini

CTRL+klik

otvorili veze na novoj kartici u prednjem planu

CTRL+SHIFT+klik

otvorili novu karticu u prednjem planu

CTRL+T

prebacivali se s jedne kartice na drugu

CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB

zatvorili trenutnu karticu (ili trenutni prozor ako je kartično pregledavanje onemogućeno)

Ctrl+W

otvorili novu karticu u prednjem planu s adresne trake

Alt+Enter

prebacili se na karticu s određenim brojem

CTRL+n (pri čemu je n broj između 1 i 8)

prebacili se na zadnju karticu

CTRL+9

zatvorili druge kartice

CTRL+ALT+F4

uključivali/isključivali brzopristupne kartice (prikaz minijatura)

CTRL+Q

Korištenje zumiranja

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za zumiranje.

Da biste...
Pritisnite

povećali zum (+ 10%)

CTRL+plus

smanjili zum (- 10%)

CTRL+minus

zumirali na 100%

CTRL+0

Korištenje pretraživanja

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pretraživanje.

Da biste...
Pritisnite

otišli u okvir za pretraživanje

CTRL+E

otvorili upit za pretraživanje na novoj kartici

Alt+Enter

otvorili izbornik tražilica

CTRL+strelica dolje

Korištenje značajke pretpregleda ispisa

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pretpregled i ispis web-stranica.

Da biste...
Pritisnite

postavili mogućnosti ispisa i ispisali stranicu

Alt+P

promijenili papir, zaglavlja i podnožja, orijentaciju i margine za ovu stranicu

ALT+U

prikazali prvu stranicu koja će se ispisati

Alt+Home

prikazali prethodnu stranicu koja će se ispisati

ALT+strelica lijevo

unijeli broj stranice koju želite prikazati

Alt+A

prikazali sljedeću stranicu koja će se ispisati

Alt+strelica desno

prikazali zadnju stranicu koja će se ispisati

ALT+END

odredili kako želite ispisati okvire (mogućnost je dostupna samo ako ispisujete web-stranicu na kojoj se koriste okviri)

ALT+F

zatvorili pretpregled ispisa

Alt+C

Korištenje adresne trake

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste na adresnoj traci.

Da biste...
Pritisnite

odabrali tekst na adresnoj traci

ALT+D

prikazali popis adresa koje ste unijeli

F4

na alatnoj traci pomaknuli pokazivač lijevo do sljedećeg logičnog prijeloma u adresi (točke ili kose crte)

CTRL+strelica lijevo

na alatnoj traci pomaknuli pokazivač desno do sljedećeg logičnog prijeloma u adresi (točke ili kose crte)

CTRL+strelica desno

dodali "www." na početak i ".com" na kraj teksta unesenog u adresnu traku

CTRL+ENTER

pomicali se unaprijed kroz popis rješenja koja nudi značajka samodovršetka

Strelica gore

pomicali se unatrag kroz popis rješenja koja nudi značajka samodovršetka

Strelica dolje

Otvaranje izbornika alatne trake programa Internet Explorer

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za otvaranje izbornika alatne trake i naredbene trake programa Internet Explorer.

Da biste...
Pritisnite

otvorili izbornik Polazno

Alt+M

otvorili izbornik Ispis

ALT+R

otvorili izbornik RSS

ALT+J

otvorili izbornik Alati

ALT+O

otvorili izbornik Sigurnost

Alt+S

otvorili izbornik Pomoć

ALT+L

Rad sa sažecima sadržaja, poviješću i favoritima

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste u radu sa sažecima sadržaja, poviješću i favoritima.

Da biste...
Pritisnite

dodali trenutnu stranicu na popis favorita (ili se pretplatili na sažetak sadržaja kada se nalazite u pretpregledu sažetaka sadržaja)

CTRL+D

izbrisali povijest pregledavanja

CTRL+SHIFT+DELETE

otvorili prozor za pregledavanje weba InPrivate

Ctrl+Shift+P

otvorili dijaloški okvir Organiziranje favorita

CTRL+B

pomaknuli odabranu stavku više na popisu favorita u dijaloškom okviru Organiziranje favorita

ALT+strelica gore

pomaknuli odabranu stavku niže na popisu favorita u dijaloškom okviru Organiziranje favorita

ALT+strelica dolje

otvorili centar za favorite i prikazali favorite

Alt+C

otvorili centar za favorite i prikazali povijest

Ctrl+H

otvorili centar za favorite i prikazali sažetke sadržaja

Ctrl+J

otvorili i usidrili centar za favorite i prikazali sažetke sadržaja

CTRL+SHIFT+J

otvorili izbornik Dodaj u favorite (ili Pretplati se na sažetke sadržaja kada se nalazite u pretpregledu sažetaka sadržaja)

ALT+Z

otvorili izbornik Favoriti putem trake s izbornicima

Alt+A

prikazali sve sažetke sadržaja (kada se nalazite u prikazu sažetaka sadržaja)

ALT+I

označili sažetak kao pročitan (kada se nalazite u prikazu sažetaka sadržaja)

Alt+M

postavili pokazivač u okvir za pretraživanje u prikazu sažetaka sadržaja

Alt+S

Uređivanje

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za uređivanje web-stranica.

Da biste...
Pritisnite

uklonili odabrane stavke i kopirali ih u međuspremnik

CTRL+X

kopirali odabrane stavke u međuspremnik

CTRL+C

umetnuli sadržaj međuspremnika na odabrano mjesto

CTRL+V

odabrali sve stavke na trenutnoj web-stranici

CTRL+A

otvorili alate za razvojne inženjere za Internet Explorer

F12

Korištenje informativne trake

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste u radu s informativnom trakom.

Da biste...
Pritisnite

premjestili žarište na informativnu traku

ALT+N

kliknuli informativnu traku

RazmaknicaPotrebna vam je dodatna pomoć?