Kako odrediti je li bežična mreža sigurna?


Potpuna sigurnost bežične mreže ne može se jamčiti. Postoje, međutim, neke mjere opreza koje možete poduzeti da biste smanjili sigurnosne rizike prilikom korištenja bežične mreže.

  • Kad je god moguće, povezujte se s bežičnom mrežom koja zahtijeva mrežni sigurnosni ključ ili koristi neki drugi oblik zaštite, npr. certifikate. Podaci koji se šalju putem tih mreža šifrirani su, što štiti računalo od neovlaštenog pristupa. Kada u mapi Povezivanje s mrežom gledate prikaz dostupnih bežičnih mreža, bežične mreže koje nemaju omogućenu zaštitu bit će označene ikonom žutog štita.

    Slika dijaloškog okvira Povezivanje s mrežom na kojoj je vidljiva ikona štita na nezaštićenoj mreži
    Slika dijaloškog okvira Povezivanje s mrežom na kojoj je vidljiva ikona štita na nezaštićenoj mreži
  • Prije povezivanja s mrežom koju nudi bežični davatelj internetskih usluga (Internet service provider, ISP), kao što je javna mreža u kafiću ili zračnoj luci, pomno pročitajte izjavu o zaštiti privatnosti i budite sigurni da razumijete koje se datoteke, ako ih ima, spremaju na računalo te koje podatke davatelj mrežnih usluga prikuplja s računala.

  • Ako se povežete s mrežom koja nema zaštitu, imajte na umu da osoba s odgovarajućim alatima može vidjeti sve što radite, uključujući i web-mjesta koja posjećujete, dokumente na kojima radite te korisnička imena i lozinke koje koristite. Pazite da dok ste povezani s tom mrežom ne radite s povjerljivim poslovnim podacima niti pregledavate lozinkom zaštićene dijelove vaše poslovne mreže.Potrebna vam je dodatna pomoć?