Pomoću sustava Windows možete voditi evidenciju o osobama i tvrtkama tako da za njih stvorite kontakte u Windows kontaktima. Svaki kontakt sadrži informacije o jednoj osobi ili organizaciji.

Kada želite potražiti adresu e-pošte ili telefonski broj prijatelja, potražite ih u mapi Kontakti. Kada želite zadržati bilješke o poslovnom kontaktu, pohranite ih u mapi Kontakti. U mapi Kontakti također možete pohraniti slike kontakata.

Značajku Windows kontakti ostvorit ćete tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete svoje korisničko ime. U adresnu traku unesite kontakti, a zatim pritisnite Enter.

Što se nalazi u kontaktu?

O svakom kontaktu možete pohraniti željenu količinu informacija, uključujući bilo što od sljedećeg:

 • Adrese e-pošte. Za svaki kontakt pohranite željeni broj adresa e-pošte, a jednu od njih postavite kao preferiranu.

 • Sliku. Ako dodate sliku kontaktu, lakše ćete se prisjetiti te osobe.

 • Telefonske brojeve. Možete pohraniti kućni broj telefona, broj na poslu, broj mobitela i faksa za svaki kontakt.

 • Adrese. Možete pohraniti i adresu stanovanja i adresu na poslu za svaki kontakt.

 • Obiteljske informacije. Možete unijeti informacije o kontaktovom supružniku ili partneru, djeci, spolu, rođendanu i godišnjici.

 • Adrese web-mjesta. Možete pohraniti i adrese osobnog i poslovnog web-mjesta.

 • Napomene. Ovaj prostor upotrijebite za bilo kakve druge informacije o kontaktu.

Dodavanje kontakta

 1. Značajku Windows kontakti ostvorit ćete tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete svoje korisničko ime. U adresnu traku unesite kontakti, a zatim pritisnite Enter.

 2. Kliknite Novi kontakt, unesite informacije koje želite pridodati kontaktu u bilo koji okvir na dostupnim karticama, a zatim kliknite U redu. Ne morate ispuniti sve okvire; unesite onoliko podataka koliko želite.

Napomena

 • Ako novom kontaktu dodajete adresu e-pošte, kliknite Dodaj prije nego što kliknete U redu.

Dodavanje informacija kontaktu

 1. Značajku Windows kontakti ostvorit ćete tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete svoje korisničko ime. U adresnu traku unesite kontakti, a zatim pritisnite Enter.

 2. Dvokliknite kontakt koji želite promijeniti.

 3. Kliknite karticu na koju želite dodati informacije, unesite ih u bilo koji od dostupnih okvira, a zatim kliknite U redu.

Dodavanje ili promjena slike kontakta

Sustav Windows dodaje zadanu sliku svakom kontaktu, međutim tu sliku možete promijeniti u fotografiju ili neku drugu sliku.

 1. Značajku Windows kontakti ostvorit ćete tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete svoje korisničko ime. U adresnu traku unesite kontakti, a zatim pritisnite Enter.

 2. Dvokliknite kontakt čiju sliku želite promijeniti.

 3. Na kartici Ime i e-pošta kliknite sliku kontakta, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali novu sliku, kliknite sliku, a zatim kliknite Promijeni sliku. Nađite sliku koju želite koristiti, kliknite je, kliknite Postavi, a zatim kliknite U redu.

  • Da biste uklonili postojeću sliku, kliknite slike, kliknite Ukloni sliku, a zatim kliknite U redu. Vratit će se zadana slika kontakta koju koristi sustav Windows. (Zadanu sliku ne možete ukloniti.)

Stvaranje grupa kontakata (popisa za slanje poruka e-pošte)

Možete stvoriti grupe kontakata, koje će obuhvaćati više pojedinačnih kontakata u jednu grupu s jednom adresom e-pošte. Ako grupi kontakata šaljete poruku e-pošte, ta će poruka biti poslana svim kontaktima u toj grupi. Slanje poruka e-pošte grupi kontakata jednostavnije je od dodavanja jednog po jednog imena poruci e-pošte, osobito ako često šaljete poruke e-pošte istoj grupi ljudi.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Stvaranje grupa kontakata (popisa za slanje poruka e-pošte).

Slanje kontakata drugima

Osim pohrane informacija o kontaktima, primjerice o pojedincima i organizacijama, kontakte također možete slati drugima. Nije potrebno u poruku e-pošte unositi mnogo brojeva telefona, adresa te drugih podataka za kontakt - samo pošaljite kontakt s informacijama koje želite podijeliti. Najuobičajeniji način za slanje kontakta jest da ga priložite poruci e-pošte. (Koraci za prilaganje datoteke ovise o vrsti programa za upravljanje e-poštom koji koristite).

Da biste nekome tko ne koristi ovu verziju sustava Windows poslali kontakt, preporučujemo da najprije kontakt izvezete u drugi format. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uvoz, izvoz i promjena oblika kontakata.Potrebna vam je dodatna pomoć?