Računalo radi sporije nakon instaliranja programa Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials dizajniran je tako da ima minimalan utjecaj na rad računala.

Simptom

Računalo radi sporije kada je pokrenut program Microsoft Security Essentials.

Uzrok

Antivirusni i antišpijunski softver može usporiti računalo, čak i ako sam softver nije uzrok usporavanja.

Rješenje

Prvi korak: Provjerite ispunjava li vaše računalo minimalne sistemske preduvjete za Microsoft Security Essentials

  • Posjetite web-mjesto Microsoft Security Essentials i provjerite ispunjava li vaše računalo navedene minimalne sistemske preduvjete. Razmislite o nadogradnji računala ako ono ne ispunjava preduvjete ili deinstalirajte Microsoft Security Essentials.

Drugi korak: Uklanjanje svih postojećih programa za zaštitu

  1. U potpunosti deinstalirajte sve postojeće programe za internetsku zaštitu u skladu s uputama u temi Kako mogu deinstalirati antivirusne ili antišpijunske programe?

  2. Ponovo pokrenite računalo.

  3. Ponovo instalirajte Microsoft Security Essentials. Ako problem ne možete riješiti na taj način, prijeđite na sljedeći korak.

Oprez:

Kada uklonite programe za internetsku zaštitu, računalo neće biti zaštićeno. Ako nakon što uklonite postojeće programe za internetsku zaštitu imate problema s instalacijom programa Microsoft Security Essentials, odmah se obratite podršci za Microsoft Security Essentials tako da na mreži podnesete svoj slučaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku Slanje slučaja za podršku.

Treći korak: Instalacija programa Microsoft Security Essentials

Četvrti korak: Ponovo pokrenite računalo.

  • Zatvorite sve otvorene programe, a zatim ponovo pokrenite računalo.