Dodavanje kalendara praznika i mjesečevih kalendara na servisu Outlook.com

Kalendari praznika i mjesečevi kalendari trenutno nisu dostupni.
Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti.

Outlook.com automatski stvara kalendar praznika za vašu državu ili regiju, ako je dostupan. Uz to na servisu Outlook.com možete dodati kalendare praznika za druge države ili regije, kao i mjesečeve kalendare.

Napomene

  • Događaji u kalendarima praznika i mjesečevim kalendarima samo su za čitanje. Ne možete ih uređivati, brisati ili razmjenjivati.

  • Dodatne informacije o dodavanju drugih vrsta kalendara potražite u odjeljku Uvoz kalendara ili pretplata na njega.

Dodavanje kalendara praznika i drugih kalendara

  1. Na sljedećem popisu pronađite kalendar koji želite dodati. Otvara se kalendar na servisu Outlook.com.

  2. Kliknite Pretplati se. Unesite URL i naziv kalendara.

  3. Odaberite boju i gumbić kalendara, a zatim kliknite gumb Pretplati se.

Mjesečev kalendar i ostali kalendari

Posjetite Outlook.com

Dodatna pomoć