Korištenje kalendara na servisu Outlook.com

Evo kako možete obavljati neke osnovne zadatke u kalendaru.

Za prikaz kalendara

 1. Kliknite strelicu prema dolje pored logotipa servisa Outlook.com.

  Logotip servisa Outlook.com i strelica
 2. Kliknite Kalendar.

  Pločice za pristup aplikacijama Pošta, Osobe, Kalendar i OneDrive
Za ovo...
… učinite sljedeće

Dodavanje događaja

 • Kliknite Novo.

 • Kliknite mjesec, tjedan ili dan.

 • Kliknite i povucite za unos događaja koji traje dulje od jednog dana ili vremenskog okvira.

Uređivanje događaja

Kliknite događaj.

Prikazivanje ili skrivanje kalendara

 1. Kliknite ikonu Mogućnosti Ikona mogućnosti, a zatim kliknite Mogućnosti.
 2. Za skrivanje kalendara kliknite naziv kalendara. Za prikaz kalendara kliknite ga ponovno.

Promjena prikaza kalendara – mjesec, tjedan, dan, raspored ili zadatak

 1. U gornjem desnom kutu kliknite Prikaz.

 2. Odaberite prikaz koji želite.

Brzi prikaz cijelog mjeseca iz pregleda tjedna ili dana

Pokažite na datum ili dan u gornjem lijevom kutu za prikaz navigatora.

Otvaranje današnjeg dana u prikazu tjedna ili dana

 • Kliknite vezu Danas u navigatoru.

  Ili

 • Kliknite logotip Kalendar.

Prebacivanje na određeni datum

 • Kliknite datum.

 • Koristite navigator.

 • Koristite kotačić za kretanje na mišu.

Promjena postavki kalendara i boja

 1. Kliknite ikonu MogućnostiIkona mogućnosti, a zatim kliknite Mogućnosti.
 2. Kliknite naziv kalendara koji želite izmijeniti.

 3. Kliknite Spremi kad završite s promjenama.

Idite na Outlook.com

Dodatna pomoć