Upotreba privitaka na servisu Outlook.com

Poteškoće s privicima koji su vam poslani

Ako ne možete otvoriti ili spremiti privitak koji vam je poslan, vjerojatno je potrebno ažuriranje preglednika.

Slanje datoteka putem e-pošte

Ako želite slati slike ili druge datoteke na servisu Outlook.com, imate tri mogućnosti:

  • Pošaljite kao privitak: ovo je klasični način.

  • Pošaljite slike umetanjem: dodajte slike izravno u tekst u poruci e-pošte.

  • Razmjenjujte putem računa servisa OneDrive: savršeno za velike datoteke ili veliki broj slika. Primatelj će primiti samo one datoteke koje želite razmijeniti na servisu OneDrive.

Dodavanje datoteke kao privitka poruci e-pošte

  1. Da biste počeli sastavljati poruku e-pošte, kliknite Novo.

  2. Kliknite Umetni, a zatim kliknite Datoteke kao privitak, Umetnute slike ili Pošalji sa servisa OneDrive.

  3. Pregledajte računalo ili servis OneDrive i odaberite datoteku. Za više datoteka pritisnite i držite tipku Ctrl dok ih odabirete.

  4. Kliknite Otvori.

Napomene

  • Da biste uklonili bilo koju datoteku iz poruke e-pošte, desnom tipkom miša kliknite minijaturu datoteke, a zatim kliknite Ukloni.

  • Da biste promijenili veličinu umetnutih slika, desnom tipkom miša kliknite sliku, a zatim kliknite drugu veličinu.

  • Ako šaljete sa servisa OneDrive, trebate provjeriti je li datoteka prethodno prenesena na servis OneDrive.

Za dodatnu pomoć sa slanjem i primanjem privitaka obratite se službi za podršku.

Idite na Outlook.com

Dodatna pomoć