Tipkovni prečaci u servisu Outlook.com

Različite uobičajene zadatke na servisu Outlook.com možete izvršiti pomoću tipkovnice. Za prikaz popisa tipkovnih prečaca na servisu Outlook.com pritisnite tipku ? (upitnik).

Popis sadrži i vezu sa stranicom postavki na kojoj možete odabrati verziju prečaca koje ćete koristiti:

  • Gmail

  • Yahoo!

  • Outlook.com

  • Ništa

Napomena

  • Tipkovni prečaci nisu dostupni u načinu rada za sastavljanje poruka – pri pisanju nove poruke e-pošte, odgovaranju ili prosljeđivanju poruka.

Pisanje poruke e-pošte

Stvaranje nove poruke e-pošte

N/Ctrl+N

Prikaz adresara

Alt+.

Slanje poruke e-pošte

Ctrl+Enter/Alt+S

Odgovaranje na poruku e-pošte

R

Odgovaranje svima u poruci e-pošte

Shift+R

Prosljeđivanje poruke e-pošte

Shift+F

Provjera pravopisa

F7

Umetanje Emoji emotikona

Ctrl+Y

Spremanje skice

Ctrl+S

Čitanje poruke e-pošte

Otvaranje poruke e-pošte

O/Enter

Prikaz blokiranog sadržaja

Shift+I

Pretraživanje poruka e-pošte

/

Zatvaranje poruke e-pošte

Esc

Proširivanje/sažimanje sadržaja

X

Otvori

Otvori mapu ulazne pošte

G zatim I

Otvori označenu poštu

G zatim L

Otvori mapu Skice

G zatim D

Otvori mapu poslane pošte

G zatim S

Otvori mapu Osobe

Ctrl+3

Prikaz pomoći za tipkovnicu

?

Akcije u e-pošti

Brisanje poruke e-pošte

Del

Arhiviranje

E

Označavanje poruke e-pošte kao bezvrijedne

J

Premještanje u mapu

V

Nova mapa

Shift+E

Kategoriziranje e-pošte

C

Nova kategorija

Shift+G

Brisanje svih kategorija

Y

Označavanje poruke e-pošte kao pročitane

Q

Označavanje poruke e-pošte kao nepročitane

U

Označavanje poruke e-pošte

Umetanje

Ispis poruke e-pošte

Shift+P

Popis e-pošte

Odabir svih poruka e-pošte

S zatim A

Poništavanje odabira svih poruka e-pošte

S zatim N

Pomicanje odabira prema dolje

Ctrl+./Down

Pomicanje odabira prema gore

Ctrl+,/Up

Osvježavanje

M/F9

Idite na Outlook.com

Dodatna pomoć