Na pomolu su poboljšanja u okruženju za Outlook.com, ali vaša lozinka, korisničko ime i podaci neće se promijeniti.
Važno: ako je na vašem računu provedena nadogradnja, podaci iz ovoga članka možda se više ne odnose na vas. Idite na odjeljak Dobro došli na Outlook na webu za dodatne informacije.

Tipkovni prečaci u servisu Outlook.com

Različite uobičajene zadatke na servisu Outlook.com možete izvršiti pomoću tipkovnice. Za prikaz popisa tipkovnih prečaca na servisu Outlook.com pritisnite tipku ? (upitnik).

Popis sadrži i vezu sa stranicom postavki na kojoj možete odabrati verziju prečaca koje ćete koristiti:

  • Gmail

  • Yahoo!

  • Outlook.com

  • Ništa

Napomena

  • Tipkovni prečaci nisu dostupni u načinu rada za sastavljanje poruka – pri pisanju nove poruke e-pošte, odgovaranju ili prosljeđivanju poruka.

Pisanje poruke e-pošte

Stvaranje nove poruke e-pošte

N/Ctrl+N

Prikaz adresara

Alt+.

Slanje poruke e-pošte

Ctrl+Enter/Alt+S

Odgovaranje na poruku e-pošte

R

Odgovaranje svima u poruci e-pošte

Shift+R

Prosljeđivanje poruke e-pošte

Shift+F

Provjera pravopisa

F7

Umetanje Emoji emotikona

Ctrl+Y

Spremanje skice

Ctrl+S

Čitanje poruke e-pošte

Otvaranje poruke e-pošte

O/Enter

Prikaz blokiranog sadržaja

Shift+I

Pretraživanje poruka e-pošte

/

Zatvaranje poruke e-pošte

Esc

Proširivanje/sažimanje sadržaja

X

Otvori

Otvori mapu ulazne pošte

G zatim I

Otvori označenu poštu

G zatim L

Otvori mapu Skice

G zatim D

Otvori mapu poslane pošte

G zatim S

Otvori mapu Osobe

Ctrl+3

Prikaz pomoći za tipkovnicu

?

Akcije u e-pošti

Brisanje poruke e-pošte

Del

Arhiviranje

E

Označavanje poruke e-pošte kao bezvrijedne

J

Premještanje u mapu

V

Nova mapa

Shift+E

Kategoriziranje e-pošte

C

Nova kategorija

Shift+G

Brisanje svih kategorija

Y

Označavanje poruke e-pošte kao pročitane

Q

Označavanje poruke e-pošte kao nepročitane

U

Označavanje poruke e-pošte

Umetanje

Ispis poruke e-pošte

Shift+P

Popis e-pošte

Odabir svih poruka e-pošte

S zatim A

Poništavanje odabira svih poruka e-pošte

S zatim N

Pomicanje odabira prema dolje

Ctrl+./Down

Pomicanje odabira prema gore

Ctrl+,/Up

Osvježavanje

M/F9

Idite na Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?