Na pomolu su poboljšanja u okruženju za Outlook.com, ali vaša lozinka, korisničko ime i podaci neće se promijeniti.
Važno: ako je na vašem računu provedena nadogradnja, podaci iz ovoga članka možda se više ne odnose na vas. Idite na odjeljak Dobro došli na Outlook na webu za dodatne informacije.

Upravljanje popisom kontakata na servisu Outlook.com

Gdje se nalaze moji kontakti?

 1. Kliknite strelicu pokraj logotipa servisa Outlook.com u gornjem lijevom kutu.

  Logotip servisa Outlook.com i strelica
 2. Kliknite Osobe.

  Pločice za otvaranje aplikacija Pošta, Osobe, Kalendar i OneDrive

Dodavanje kontakta

Ako odgovarate na e-poštu koja sadrži adresu e-pošte koja nije na vašem popisu kontakata, možda će se od vas zatražiti da ju dodate. Možete i ručno dodati kontakte.

 1. U aplikaciji Osobe kliknite Novo.

 2. Dodavanje podataka za kontakte. Ako želite dodati više od jedne adrese e-pošte, telefonskog broja itd., kliknite ikonu Ikona plus u tom odjeljku.
 3. Kliknite Spremi.

Dodavanje ili uklanjanje kontakata iz favorita

Favoriti se prikazuju na vrhu popisa kontakata u aplikaciji Osobe. Za dodavanje kontakta u favorite ili brisanje, kliknite kontakt, a zatim kliknite Dodaj u favorite ili Ukloni iz favorita.

Uređivanje ili brisanje kontakta

U aplikaciji Osobe kliknite kontakt i zatim kliknite Uredi ili Izbriši.

Napomena: podaci za pojedinačni kontakt s društvenih mreža ne mogu se uređivati ili brisati. Informacije o dodavanju ili uklanjanju društvenih mreža na računu servisa Outlook.com potražite na web-mjestu Dodavanje prijatelja s društvenih mreža.

Oporavak izbrisanih kontakata

Ako ste slučajno izbrisali ili izgubili kontakte, možete ih vratiti. Pogledajte članak Oporavak izbrisanih kontakata.

Brisanje kopija kontakata

Možete povezivati kopije kontakata u jedan kontakt sa svim podacima tog kontakta.

Korištenje značajke "Očisti kontakte"

 1. U aplikaciji Osobe kliknite Upravljanje, zatim kliknite Očisti kontakte.

 2. Unutar svakog kontakta poništite potvrdni okvir za svaki kontakt koji ne želite povezati.

 3. Ponovite korak 2 za sve skupove kontakata, a zatim kliknite Očisti.

Pretraživanje i ručno povezivanje

 1. U polje za pretraživanje Osobe upišite ime kontakta kojeg želite pronaći.

 2. U rezultatu pretraživanja odaberite kontakte koje želite povezati, a zatim kliknite Poveži.

Poništavanje povezanog kontakta

Kada je stvoren novi povezan kontakt, originalne kopije kontakata brišu se. Ako slučajno povežete dva ili više kontakata koji su različite osobe, evo kako ih vratiti.

 1. U Osobe kliknite Upravljaj, a zatim kliknite Vrati izbrisane kontakte.

 2. Odaberite izvorne kontakte koje želite vratiti, a zatim kliknite Vrati.

 3. Kliknite neispravno kombinirani kontakt, pa kliknite Izbriši, a zatim ponovo kliknite Izbriši.

Rad s grupama

Grupe se na popisu kontakata prikazuju abecednim redoslijedom. Kliknite grupu za prikaz članova grupe.

Stvaranje nove grupe

 1. Kliknite strelicu pokraj Novo, a zatim kliknite Nova grupa.

 2. Unesite naziv grupe.

 3. Pod Dodaj člana počnite unositi naziv ili adresu e-pošte. Kad se ti kontakti prikažu na popisu, kliknite ih.

 4. Nakon što ste dodali sve željene članove, kliknite Spremi.

Ili možete učiniti sljedeće.

 1. Kliknite potvrdni okvir pokraj svakog kontakta koji želite dodati u novu grupu.

 2. Kliknite Grupe, zatim kliknite Nova grupa.

 3. Unesite naziv grupe, a zatim kliknite Spremi.

Dodavanje članova u grupu

 1. Kliknite naziv grupe u koju želite dodati članove, a zatim kliknite Uređivanje.

 2. Pod Dodaj člana počnite unositi naziv ili adresu e-pošte. Kad se ti kontakti prikažu na popisu, kliknite ih.

 3. Kada dodate sve nove članove, kliknite Spremi.

Ili možete učiniti sljedeće.

 1. Kliknite potvrdni okvir pokraj svakog kontakta koji želite dodati u grupu.

 2. Kliknite Grupe, odaberite grupu u koju ih želite dodati, a zatim kliknite Primijeni.

Uklanjanje članova iz grupe

 1. Kliknite naziv grupe iz koju želite ukloniti članove, a zatim kliknite Uređivanje.

 2. Kliknite X pokraj svakog člana kojeg želite ukloniti, a zatim kliknite Spremi.

Ili možete učiniti sljedeće.

 1. Kliknite potvrdni okvir pokraj svakog kontakta kojeg želite ukloniti iz grupe.

 2. Kliknite Grupe, poništite potvrdni okvir pored grupe iz koje ih želite ukloniti, a zatim kliknite Primijeni.

  Napomena: uklanjanje kontakta iz grupe ne briše ga s popisa kontakata.

Brisanje grupe

 1. Kliknite grupu koju želite izbrisati.

 2. Kliknite Izbriši, a zatim ponovno Izbriši.

  Napomena: brisanje grupe ne briše kontakte koji su bili članovi.

Uvoz kontakata iz drugog računa e-pošte ili aplikacije

Uvezite kontakte sa servisa Google, Yahoo, drugog računa servisa Outlook.com, Outlook 2010, Outlook 2013 ili Windows Live Mail

 1. U Osobe pod Uvezi kontakte kliknite Započni uvoz.

 2. Kliknite Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 & Outlook 2013 ili Windows Live Mail, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Napomena

 • Mogućnost Outlook.com također funkcionira za adrese e-pošte koje završavaju s @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com.

Iz programa Outlook Express

E-poštu i kontakte možete prenijeti iz programa Outlook Express na Outlook.com. Instalirajte dodatak za migraciju pošte i slijedite upute.

Iz drugog servisa e-pošte

 1. Prijavite se na račun e-pošte iz kojega želite uvesti kontakte.

 2. Uvezite kontakte u datoteku oblika .CSV i spremite ju na tvrdi disk.

  Razni servisi za e-poštu funkcioniraju na različit način. Pogledajte stranice za podršku davatelja usluge e-pošte za dodatne informacije.

 3. Prijavite se na svoj račun servisa Outlook.com.

 4. U Osobe pod Uvezi kontakte kliknite Započni uvoz, a zatim kliknite Drugi servisi e-pošte.

 5. Pronađite datoteku koju ste spremili u drugom koraku, kliknite Prenesi, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Povezivanje s kontaktima s društvenih mreža

Kontakte sa servisa Facebook više ne možete povezati s računom za Outlook.com. To je zbog promjene Facebookova grafičkog API-ja koja utječe na Microsoftove aplikacije i servise. Facebookov grafički API alat je koji koristimo za povezivanje Microsoftova računa s Facebookom. Dodatne informacije potražite u članku Povezivanje sa servisom Facebook više nije dostupno.

Aplikaciju Osobe možete postaviti tako da uz kontakte koje ste dodali ili uvezli prikazuje i podatke s popisa kontakata na društvenim mrežama kao što su Twitter i LinkedIn te s računa za Google ili Yahoo. Imajte na umu da ako kasnije prekinete vezu s računom, ti se kontakti više neće prikazivati na popisu kontakata servisa Outlook.com.

U Osobe pod Dodaj osobe popisu kontakata kliknite servis e-pošte društvene mreže s kojime se želite povezati.

Napomena: podaci za kontakt s društvenih mreža ne mogu se uređivati ili brisati na servisu Outlook.com. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje prijatelja s društvenih mreža.

Ako primate previše podsjetnika za rođendane s društvenih mreža, informacije o tome kako ih isključiti potražite na web-mjestu Isključite podsjetnike za rođendane.

Kontakti koji nedostaju na stranici Osobe nakon uklanjanja povezanih servisa

Ako ste nedavno uklonili povezani servis s računa servisa Outlook.com, npr. Google ili Twitter, svi kontakti povezani s tim servisom uklonit će se i sa stranice Osobe. Ako ste nedavno uklonili kontakte s Facebooka, nećete ih više moći vratiti. Dodatne informacije potražite u članku Povezivanje sa servisom Facebook više nije dostupno. Da biste vratili nestale kontakte, morate ćete ponovno povezati servis s računom za Outlook.com. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

 • Prijavite se na web-mjestu https://account.live.com.

 • Kliknite Povezani računi, a zatim Upravljanje drugim računima.
  Povezani računi
 • Kliknite Dodaj račune, a zatim servis koji želite dodati.
  Stranica za dodavanje računa
 • Od vas će se zatražiti prijava na servis drugog proizvođača. Nakon dodavanja servisa primit ćete potvrdu.

 • Primit ćete i poruku s potvrdom od Microsofta.

 • Posjetite web-stranicu https://people.live.com i provjerite nalaze li se kontakti sa servisa na popisu kontakata.

Slanje pozivnica za pridruživanje popisu kontakata na servisu Skype

Pozovite kontakte iz adresara da se pridruže vašem popisu kontakata na servisu Skype. Pod Osobe koje smo pronašli na servisu Skype kliknite Pozovi.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Razgovarajte s prijateljima i obitelji pomoću servisa Skype i Outlook.com.

Za dodatnu pomoć s dodavanjem i upravljanjem kontaktima i grupama obratite se službi za podršku.

Idite na Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?